Functieomschrijving

Voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord zoeken wij een Aanjager Duurzaamheid.

Organisatie / achtergrond 
Sinds 2021 werkt Veiligheidsregio Brabant-Noord aan haar duurzaamheidsambities met als doel om in 2040 helemaal duurzaam te zijn. Op een aantal terreinen zijn we flinke stappen aan het zetten, maar er is nog veel te doen. We merken dat dat niet eenvoudig is, en dat er naast enthousiasme ook veel vragen zijn. Het ontbeert ons soms aan durf en doortastendheid, zeker op thema’s die de operationele processen raken.  Duurzaamheid zit zeker nog niet in de haarvaten van onze organisatie, maar we willen hier wel graag stappen in maken. 

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft in 2021 de duurzaamheidsambities voor de organisatie bepaald en vastgelegd.  Afgelopen drie jaar zijn met behulp van een programmastructuur concrete stappen gezet. Voor de komende (vier) jaar zal het programma worden voortgezet. Er is nu voor dit programma behoefte aan een vernieuwde energie, visie en aanpak. 

Het programma Samen Duurzaam 2024-2027 heeft de volgende doelstellingen:  
 • Inspireren medewerkers:  Medewerkers en nieuwe medewerkers zullen worden geïnspireerd. Hiervoor organiseren we inspiratiesessies, maken we successen inzichtelijk en delen deze. Ook stimuleren we initiatieven en zullen we zelf initiatieven ontplooien
 • Meetbaar maken:  We maken knelpunten inzichtelijk door deze meetbaar te maken (o.a. CO2 footprint). Dit maakt het mogelijk om beter de prioriteiten te kunnen stellen en het maakt resultaten inzichtelijk
 • Tools ontwikkelen:  We ontwikkelen middelen om medewerkers te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Denk hierbij aan een afwegingkader voor beslissingen en het structureel opnemen van duurzaamheid in de jaarplannen
 • Projecten en initiatieven stimuleren en realiseren: Duurzame projecten en initiatieven binnen de organisatie zullen worden gestimuleerd en gerealiseerd. Daarnaast zal het programma zelf projecten en initiatieven starten
 • Mogelijkheden benutten: Slim aanhaken  bij kansen die zich voordoen op het gebied van duurzaamheid
Werkzaamheden
Om duurzaamheid naar een volgend niveau te brengen zijn we voor VRBN op zoek naar een aanjager c.q. programmaleider die in staat is om ons op enthousiaste, doortastende, volhardende, maar ook realistische wijze aan de hand te nemen. Iemand die intrinsiek gemotiveerd is, kansen ziet, op zoek gaat naar draagvlak, zichtbaar is en resultaten weet te boeken. Iemand die zowel aansluiting bij zowel het management als de werkvloer heeft en op een verbindende wijze de organisatie aan de hand neemt en concrete stappen zet.

De volgende werkzaamheden liggen hieraan ten grondslag:
 • Leiding geven aan het programma Samen Duurzaam 2024-2027 (in eerste instantie voor 2024)
 • Zelf projecten initiëren en meewerken aan projecten 
 • Zorgdragen voor de realisatie van projecten door de hele organisatie heen (incl. benodigde besluitvorming)
 • De CO2 footprint van de organisatie inzichtelijk maken en het geven van een advies hoe deze te verkleinen
Jouw profiel
We zijn voor VRBN is op zoek naar een iemand die: 
 • Vanuit enthousiasme voor duurzaamheid zichtbaar kan verbinden met  de rest van de organisatie en daarbij een goede balans weet te vinden tussen resultaatgerichtheid enerzijds en draagvlak anderzijds
 • Ervaring en/of affiniteit heeft op gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord inkopen
 • Enthousiast maar realistisch is
 • Ervaring heeft met samenwerken en netwerken binnen een organisatie om duurzaamheiddoestellingen te bereiken
 • Proactief is en aan de slag gaan met de kansen die zich voordoen

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Werkervaring (2 jaar) als verandermanager, programmamanager of projectleider
 • Werkervaring met duurzaamheidsvraagstukken

Functie wensen

 • Kennis over wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en subsidiering op het gebied van duurzaamheid
 • Ervaring met het in kaart brengen van de CO2 footprint binnen organisaties

Extra informatie

 • Plaats Den Bosch
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 9-6-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb