Functieomschrijving

Voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht zoeken wij een Adviseur Business Control  / Business Controller P&C.

Je bent sparringpartner voor één of meerdere afdelingshoofden uit het MT en faciliteert hen in hun verantwoordelijkheid voor integraal management.
Daarnaast staan we voor interessante uitdagingen waaraan jij een eigen bijdrage kunt leveren, zoals de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versimpelen van de financiële administratie, het verbeteren van de rapportages en het optimaliseren van diverse P&C processen en het beschrijven daarvan. Jij kunt als opdrachtnemer op projecten worden ingezet en je voelt je prettig bij het oplossen van complexe vraagstukken.
De rol als trekker van een P&C product waarbij je de werkzaamheden coördineert en samenwerkt met meerdere disciplines vanuit de ODRU is je op het lijf geschreven.
De komende maanden ga je in ieder geval aan de slag met de verdere professionalisering van de P&C cyclus en processen. Hierbij kom je met werkbare voorstellen en voer je zelf ook acties uit die benodigd zijn om de gewenste resultaten te realiseren.

De specifieke taken en verantwoordelijkheden kunnen er in grote lijnen als volgt uit zien:
 • Samen met de controller stel je het financiële beleid op, zoals de kadernota met het uurtarief
 • Ook lever je een uitvoerende bijdrage aan de diverse P&C producten zoals de jaarrekening, begroting, begrotingswijziging en prognoses. Je hebt bij één of meerdere van deze P&C documenten een trekkersrol
 • Je maakt bedrijfseconomische analyses voor de korte- en langetermijnplanning van de organisatie en adviseert hierover in samenspraak met de controller aan de directeur, het MT en het bestuur. Voorbeelden hiervan zijn om in samenwerking met het MT te onderzoeken waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn of om business cases te maken
 • Je speelt innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van P&C, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe financieringssystematiek. Je maakt hiervoor voorstellen en adviseert stakeholders daarover
 • Je verricht analyses op de rapportages ten behoeve van de bedrijfssturing en verantwoording en kan indien nodig in de BI-tool dashboards ontwikkelen en bouwen
 • Je helpt bij de doorontwikkeling en monitoring van de werking van instrumenten op het gebied van business control, zoals kwaliteitszorg, (bestuurs)rapportages en risico- en procesmanagement. Je adviseert het lijnmanagement hierover
 • Samen met jouw collega’s stel je tussentijdse (bestuurs) rapportages en een toelichting daarop op ten behoeve van het bestuur en het MT. Hierbij zorg je ervoor dat men tijdig beschikt over complete en actuele financiële en niet-financiële informatie
 • Je ondersteunt de afdelingshoofden bij het maken van hun jaarlijkse afdelingsplannen. Mede door jouw bijdrage in de realisatiegesprekken met de afdelingshoofden en directeur, blijven deze plannen ‘levend’
Naast bovengenoemde werkzaamheden, die verdeeld worden over de diverse P&C adviseurs, ben je een vakinhoudelijke vraagbaak voor je collega’s van de afdeling Planning & Control. Waar nodig begeleid je jouw collega’s en toets je collegiaal de kwaliteit van de producten.
Voor de controller ben je het eerste aanspreekpunt. Bij haar afwezigheid neem je de coördinatie van de werkzaamheden van het team P&C over.

Afdeling
Je gaat deel uitmaken van de afdeling Planning & Control. Samen met vijf collega’s ondersteun je de ODRU op het vlak van financial en business control. Onze stakeholders zijn het bestuur, het MT en de clustercoördinatoren. We werken nauw samen met diverse vakdisciplines van het bestuurs- en het bedrijfsbureau (zoals Relatiemanagement, HRM, Informatiemanagement, Communicatie en Inkoop). Je wordt aangestuurd door de controller. Naast het werk maken we ook tijd om leuke activiteiten met elkaar te doen.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau richting financiën
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied P&C

Functie wensen

 • Ten minste 4 tot 6 jaar werkervaring op het vakgebied P&C
 • In staat zelfstandig te werken, na reële inwerkperiode
 • Gevorderde kennis van Excel en ervaring met financiële administratiesoftware, bij voorkeur Afas Profit
 • Minimaal 1 jaar ervaring bij een omgevingsdienst en /of gemeente(n) waarbij onder meer ervaring is opgedaan met het schrijven van bestuurlijke stukken
 • Werkervaring en realisatie op het leiden van verbetertrajecten op het vakgebied P&C
 • Ervaring met business intelligence software zoals Qlik Sense

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 24-6-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb