Functieomschrijving

Voor het Waterschap Hollandse Delta zoeken wij een Adviseur Compliance Waterketen.

Werkzaamheden
 • Het fungeren als aanspreekpunt m.b.t. relevante wet- en regelgeving
 • Het ad hoc beantwoorden van vragen uit de afdeling RA of andere afdelingen die opereren binnen de waterketen
 • Het regie voeren en voortgang bewaken over grotere vraagstukken
 • Het fungeren als contactpersoon voor het bevoegd gezag en hierbij de belangen van het waterschap behartigen (voldoende feeling voor de tactische rol van de afdeling RA is hierbij van belang)
 • Het adviseren op de onderwerpen: Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) in relatie tot rioolwaterzuiveringsinstallaties, stikstofwetgeving en de impact daarvan op de activiteiten van het waterschap, lozingseisen, afnameverplichting en milieueisen, communicatie met bevoegde gezagen (zoals omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat), de nieuwe omgevingswet en verplichte of aan te bevelen juridische maatregelen bij verschillende plannen
 • Meldingen/aanvragen indienen via OLO, CIN-meldingen, AIM module etc.
De opdracht is deels adviserend op juridisch vlak binnen de organisatie. Daarnaast bestaat de opdracht uit het organiseren van bijvoorbeeld wijzigingen/aanvragen van vergunningen, het uitzetten en opvolgen van acties naar aanleiding van (milieu)inspecties en het regievoeren op verplichtingen op bijvoorbeeld het energievlak.

Organisatie
De afdeling Regie & Assetmanagement (RA) werkt vanuit de assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties van de assets van waterschap Hollandse Delta en zorgt dat deze ook in de toekomst goed blijven functioneren.
De taak van de afdeling RA is om zorg te dragen voor het duurzaam gebruiken en in stand houden van de assets en het programmeren voor de daarvoor benodigde maatregelen. Dit doet de afdeling voor verschillende taakvelden te weten: Watersystemen, Waterketen, Waterveiligheid en Wegen & Groen.

De opdracht valt binnen team Waterketen. Dit multidisciplinaire team wordt aangestuurd door de Asset Manager. De waterketen bestaat uit 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), 200 km aan- en afvoerende persleidingen en ruim 60 rioolgemalen en 1 slibvergistingsinstallatie. De rwzi’s en het slibverwerkingsbedrijf laten zich typeren als een ‘fabriek’ of ‘procesindustrie’. Bij de uitoefening van de opdracht wordt effectief samengewerkt met ketenpartners zoals gemeenten, de drinkwaterbedrijven en Huisvuilcentrale Noord Nederland (HVC).

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • Kennis van / ervaring met
  • Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • Rapportages naar bevoegd gezag
  • Ontwikkelingen relevant voor waterschappen
  • Inzicht in nut- en noodzaak van deze functie voor het waterschap
  • Advies uitbrengen en communiceren
 • Rijbewijs B

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Ridderkerk
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 10-6-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb