Functieomschrijving

Voor de Gemeente Ameland zijn wij opzoek naar een Adviseur Evaluatie Huisvestingverordening.

Bij de gemeente Ameland werken we mét mensen, vóór mensen. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, verkeer, ruimtelijke ordening of een schone en duurzame gemeente; elke dag bouwen wij aan een fijne en veilige omgeving voor onze inwoners, ondernemers en gasten. Wil jij jouw talenten benutten en een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeente Ameland om op deze wijze onze unieke Waddengemeente ook in de toekomst zelfstandig en volwaardig te kunnen laten zijn? Dan is de gemeente Ameland op zoek naar jou!

 

Het managementteam is op zoek naar externe ondersteuning om de evaluatie van onze huisvestingsverordening vorm te geven. Dit moet (wettelijke deadline) uiterlijk leiden tot een raadsbesluit in december 2023 voor een hernieuwing van die verordening.

Dit jaar moet onze Huisvestingsverordening worden geëvalueerd, waar nodig herzien en opnieuw vastgesteld voor 4 jaar. De opdracht begint met een bijeenkomst met betrokken collega’s, leidinggevende en portefeuillehouder waarin informatie wordt opgehaald en gedeeld. Daarna stelt de adviseur een plan van aanpak op voor het proces, rekening houdend met de deadline en wat wel en niet bij het traject wordt meegenomen

Op dit moment stellen wij de volgende kaders en randvoorwaarden als beeld bij de opdracht:

 • In grote lijnen doet de huidige verordening wat deze zou moeten doen, met dank aan de tussentijdse wijzigingen waar veel aandacht aan is besteed
 • De insteek is dan ook niet een fundamentele heroriëntatie, maar evalueren en verbeteren (en vergelijkbaarheid met andere Waddeneilanden daarin)
 • Huidig beeld is dat met name de uitvoering (vergunningencheck en handhaving) verbeterd kan worden
 • Er dient zorg en aandacht te zijn voor communicatie, implementatie, wijze van vergunningverlening en handhaving van de verordening. Collega’s, leidinggevenden en bestuur dienen betrokken te worden en aangesloten te blijven
 • Er dient een juridisch inhoudelijke controle plaats te vinden. Er dient een vergelijk gemaakt te worden met de VNG modelverordening en de verordening van een aantal andere gemeenten (zoals andere Waddeneilanden). Tot slot dient de Huisvestingsverordening te worden herzien en gewijzigd vastgesteld via college/raad en gepubliceerd
 • Aandachtspunt is het (al of niet verplicht) betrekken van externe (wettelijke) stakeholders en vergelijkbaarheid met andere Waddeneilanden daarin. Lean en mean is de insteek, maar wel transparant en open
 • Aandachtspunt is afstemming met het proces van de nieuwe huisvestingswet, dit lijkt te ‘wringen’ met onze deadline. Wat is daarin mogelijk? Wetswijzigingen en landelijke ontwikkelingen moeten worden betrokken, binnen het proces waar mogelijk
Taken en verantwoordelijkheden
 • Het evalueren van de huidige verordening
 • Het adviseren over een nieuwe verordening
 • Het publiceren van de verordening en implementeren van de uitvoeringsprocessen
 • Het maken van een plan van aanpak voor het proces voor aanvang van het proces, op basis van het startgesprek met betrokkenen

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO – opleiding
 • Je hebt ervaring als adviseur binnen gemeenten en/of binnen het vakgebied
 • Je hebt ervaring met de uit te voeren werkzaamheden
 • Je hebt kennis en ervaring in het werken in een complexe politiek - maatschappelijke omgeving
 • Je hebt de voor deze functie noodzakelijke competenties, zoals goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, adviesvaardigheden, goed kunnen samenwerken etc

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats Ballum
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 4 tot 8 uur per week
 • Startdatum 17-4-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.