Functieomschrijving

Voor het programma Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA) zijn wij op zoek naar een adviseur die een bijdrage levert aan het oplossen van de congestieproblemen in Amsterdam.

Het programma EVA werkt binnen de Taskforce Congestie samen met Alliander, TenneT en Port of Amsterdam aan het oplossen van de congestieproblematiek in de stad. Op veel plekken in de stad gaan de ontwikkelingen zo snel dat er congestie op het elektriciteitsnetwerk is. Het bestaande netwerk kan op deze plekken niet meer voorzien in de vraag naar elektriciteit. Als dit op steeds meer plekken gaat gebeuren, dan zullen nieuwe grootverbruikers - een nieuwe school, bedrijven die overstappen van fossiel naar duurzame stroom - meer dan zeven jaar moeten wachten op een aansluiting.

De Taskforce is georganiseerd in 4 werkstromen:
 1. Versneld uitbreiden van de infrastructuur
 2. Tijdelijk beschikbaarstellen van meer vermogen
 3. Het reduceren van de vraag naar elektriciteit
 4. Het creëren van de juiste randvoorwaarden
Werkzaamheden
Het programma EVA is betrokken bij alle werkstromen. Voor het onderdeel 'creëren van de juiste randvoorwaarden' zoeken we een adviseur die de gemeentelijke inbreng verzorgt.
 • Je speelt een belangrijke rol in het oplossen van de congestieproblematiek in Amsterdam en het opstellen, actualiseren en uitvoeren van beleid op dit thema
 • Inhoudelijk en bestuurlijk advies geven over thema's op het gebied van een toekomstbestendige elektriciteitsinfrastructuur en het oplossen van de congestieproblematiek in Amsterdam
 • Je zorgt voor een goed netwerk en samenwerking met relevante stakeholders op dit thema
 • Knelpunten in wet- en regelgeving te signaleren en aanpak te ontwikkelen om hiermee om te gaan
 • Het ontwikkelen van een lobby-programma. Hiervoor verzamel je de juiste inhoudelijke input, beheer je een netwerk en agendeert belangrijke punten op de juiste plek
Naast de werkzaamheden voor de Taskforce Congestie zal je ook de gemeentelijke positionering voor dit thema helpen ontwikkelen. Congestie speelt niet alleen in Amsterdam, grote delen van het land hebben te maken met deze problematiek. Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, nieuw beleid en verschillende organisatievormen volgen zich dan ook snel op. Het wordt jouw taak om deze goed te volgen en zorg te dragen voor een goede inbreng vanuit de Gemeente Amsterdam.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Binnen de Gemeente Amsterdam kom je te werken in het programmateam EVA. Een divers team dat gedreven is om de congestieproblemen zo snel mogelijk op te lossen.
Taskforce Congestie Amsterdam
De Taskforce is een samenwerking tussen Alliander, TenneT, Port of Amsterdam en de Gemeente Amsterdam. Je zal worden ingehuurd door de Gemeente Amsterdam maar komen te werken in opdracht van deze partijen en de programmadirecteur.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke context
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van samenwerking en/of verbinding tussen verschillende stakeholders
 • Per direct beschikbaar (medio oktober)

Functie wensen

 • Een relevant netwerk dat je kan inzetten voor het behalen van de doelstellingen van de Taskforce
 • Werkervaring met het opzetten van publiek-private samenwerkingsvormen
 • Ervaring met de energiewereld en de congestieproblematiek

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 12 - 16 uur per week
 • Startdatum 17-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.