Functieomschrijving

Voor de Nationale Politie zoeken wij een Adviseur Management Development / Ontwikkeladviseur.

De opdracht is tweeledig:
1. Realiseren van een passend trainingsaanbod: samen met de Politieacademie inrichten van een  passend trainingsaanbod voor operationeel leidinggevenden, aansluitend op de gesignaleerde behoefte uit de MD-schouw. De pilot hiervan organiseren in samenwerking  en ondersteunend aan een werkgroep, de training evalueren en adviseren over het voortzetten hiervan voor de overige leidinggevenden van de LE's.  

2. Deelname MD-schouwcommissies: ondersteunen van het management development schouwproces van  leidinggevenden (± 100) van de twee Landelijke Eenheden: Landelijke Opsporing en Interventies en Landelijke Expertise en Operaties, deelname aan de MD-schouwcommissie, hierrbij advisering over individuele leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie. 

Achtergrond
De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE's) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er waren ook signalen van onvrede, spanningen en grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE's naar buiten gekomen.
Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) in 2022 een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders.
De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De MD-schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen). De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden.

Beoogd resultaat
Realiseren van een gedragen trainingsaanbod door de Politieacademie voor operationeel leidinggevenden van de LE's n.a.v. de behoeftestelling in de MD-schouw.

Tijdige en ontwikkelingsgerichte feedforward advies en verslaglegging n.a.v. MD-schouwgesprekken met leidinggevenden.

Verantwoordelijkheden
Je maakt afspraken over opbouw en inzet trainingsprogramma voor de leidinggevenden van de LE's met de Politieacademie. Stemt dit af met de opdrachtgever en draagt organisatorisch bij aan de realisatie van de trainingen.
Je neemt deel aan de schouwcommissiegesprekken met de operationeel leidinggevenden (±160 in totaal).
Na de gesprekken stel je in afstemming met de commissieleden ontwikkelingsgerichte feed forward adviezen op.

Contacten
 • Politieacademie en werkgroep
 • Deelnemers MD-schouwcommissies
 • Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheden, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs)
 • Partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces
Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Volwaardig, erkend diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling, het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprekken en -advies van een commissie
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's

Functie wensen

 • Werkervaring in een politiek bestuurlijke context
 • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling
 • Aanvullende relevante trainingen / cursussen

Extra informatie

 • Plaats Driebergen
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 2-9-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb