Functieomschrijving

Voor Gemeente Amersfoort zijn we op zoek naar een Adviseur verduurzaming vastgoed. Het adviseren over en monitoren van het verduurzamen van (delen van) het gemeentelijk vastgoed. Voorbereiden en begeleiden van proces van informeren en maken van afspraken met gebruikers. Het aangaan van samenwerking met externe partijen die ons helpen bij het realiseren van onze doelstellingen. Concrete opdrachten voorbereiden om te verstrekken aan onder meer SRO, onze uitvoerend beheerder, om aanpassingen te realiseren. Proactieve ondersteuning binnen het gemeentelijk projectteam verduurzaming vastgoed. 

De organisatie
Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Als regiegemeente hebben we een compacte ambtelijke organisatie en is de cultuur direct en open. Jij komt te werken binnen het team Vastgoedontwikkeling en beheer van de afdeling Programma’s en Projecten. Dit is de afdeling van de gemeente Amersfoort voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement en we vervullen gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten allerhande vastgoed gerelateerde zaken.

De gemeente is eigenaar van maatschappelijk vastgoed, monumenten en strategisch (ontwikkelings-) vastgoed. Onze vastgoedportefeuille is erg divers. Die diversiteit zit in bouwjaar, functie, omvang en technische kwaliteit en is daarmee niet te vergelijken met bijvoorbeeld een portefeuille van een woningcorporatie of een vastgoedbelegger. De gemeente heeft een Routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed laten opstellen. De uitkomsten van deze Routekaart zijn uitgemond in een uitvoeringsplan met aanbestedingsstrategie. Nu willen we graag versnellen met de verduurzaming van ons vastgoed. In het verduurzamen van onze bestaande gebouwen kiezen we voor maatregelen gericht op energie- en CO2-besparing. Overige duurzaamheidsaspecten als circulariteit en klimaatbestendigheid worden indien mogelijk projectmatig meegenomen. Ook kan het gemeentelijk vastgoed een plek zijn om verduurzaming in wijken aan te jagen of er te experimenteren. Zo liggen er op een aantal daken van sporthallen zonnepanelen van bewonerscoöperaties. Deze manier van verduurzaming, waarbij naast het verduurzamen van het eigen gebouw ook de link wordt gelegd met de omgeving, willen we in de toekomst voortzetten.

Competenties

 • Omgevingsbewust (strategisch handelen en actief schakelen),
 • Problemen oplossend (anticiperen en analyseren),
 • Samenwerkend (voorwaarden scheppen en actief binden),
 • Resultaatgericht
 • Ambitieus
 • Initiatiefrijk
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Functie eisen

 • Je hebt succesvol een HBO opleiding in een toepasselijke richting afgerond. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring als adviseur of projectleider in gemeentelijke context op het gebied van verduurzaming van vastgoed in de afgelopen 5 jaar.

Functie wensen

 • ervaring met het opzetten en begeleiden van concrete trajecten van verduurzaming van delen van portefeuilles bestaand vastgoed 
 •  ervaring met het opzetten en beoordelen van business cases/strategieën m.b.t. verduurzaming vastgoedobjecten
 • kennis en ervaring op het gebied van exploitatie en beheer en onderhoud grotere portefeuilles vastgoed
 • ervaring op het gebied van project- en/of procesbegeleiding vanuit een adviseursrol binnen een gemeentelijke context 

Extra informatie

 • Plaats Amersfoort
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 1-11-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.