Functieomschrijving

Voor de ZonMw zijn we op zoek naar een Ambtelijk secretaris OR. Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw.ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot implementatieprojecten. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Werkzaamheden
Je voert secretariële, organisatorische en beleidsmatige werkzaamheden uit, waardoor de OR optimaal ondersteund wordt.
 • voorbereiden van interne OR-vergaderingen en de formele overlegvergadering met de bestuurder/directie. Onder andere reservering vergaderruimtes en opstellen agenda en vergaderschema;
 • mede zorgen voor het informeren van en de inhoudelijke afstemming tussen OR en achterban;
 • verslaglegging van alle OR-vergaderingen;
 • bewaken afspraken/procedures;
 • correspondentie;
 • archiefbeheer van de OR;
 • informatievoorziening OR, waaronder ook het zelfstandig verzamelen van informatie en het schrijven van notities over voor de OR relevante onderwerpen;
 • voorbereiding OR-jaarverslag;
 • plannen en regelen van scholingsactiviteiten in overleg met OR;
 • bijdragen aan de opstelling van de begroting van de OR en bewaken van het OR-budget;
 • organiseren van OR-verkiezingen;
 • beheren van de OR-groep op intranet

Competenties
 • goede redactionele en communicatieve vaardigheden;
 • sterk in plannen en organiseren (van zowel eigen werk als sturen op het werk van andere;
 • accuraat, pragmatisch, proactief, zelfstandig, flexibel;
 • in staat om taken binnen gestelde tijdslijnen af te ronden;
 • sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • interesse in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Functie eisen

 • Kennis en werkervaring met ambtelijk secretaris
 • Werkervaring met Wet op de Ondernemingsraden, arbeidsrecht, Arbowet, CAO

Functie wensen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau
 • Minimaal twee jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar als ambtelijk secretaris van medezeggenschap
 • Afgeronde aanvullende opleiding op het gebied van ambtelijk secretaris

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 7 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.