Functieomschrijving

Voor de politie zijn we op zoek naar een arbeidsjurist. Het geven van juridisch advies over Ambtenarenrecht is je hoofdtaak. Werkzaamheden binnen deze taak hebben betrekking op enkele grote processen zoals bezwaar, beroep en advisering over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is de adviestaak ondermeer gericht op (het opstellen van) complexe maatwerkbesluiten. Als jurist arbeidszaken vertegenwoordig je het bevoegd gezag, hoofdzakelijk in complexe bezwaren beroepsprocedures. Je signaleert ontwikkelingen ten aanzien van jurisprudentie en bent hoorambtenaar bij zaken die daarom vragen. Je voert de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid uit.

Verantwoordelijkheden
 • Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures binnen de gestelde juridische termijnen.
 • Adviseren op complexere vraagstukken van de organisatie (medewerkers/leidinggevenden of HR medewerkers).
 • Opstellen van (complexe) maatwerkbesluiten.
 • Vervullen van de rol van secretaris in een Bezwaar Advies commissie (BAC).
 • Samenwerken met medewerkers AZ en binnen de Dienst HRM.
Competenties
 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legtverbanden tussen gegevens.
 • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taalzowel mondeling als schriftelijk duidelijk.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen datactiviteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent deinvloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt eninstemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.- Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Functie eisen

 • Minimaal een afgerond, erkend en volwaardige WO opleiding in de richting van Rechten
 • In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht
 • Werkervaring met Algemene wet Bestuursrecht
 • In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig afhandelen van bezwaar- en/of(hoger) beroepsprocedures

Functie wensen

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Jurist Arbeidsrecht, binnen een(semi)overheidsorganisatie van minimaal 1.000 medewerkers
 • Je kan gelijktijdig met meerdere (soms complexere) ICT systemen werken/overweg; maakt zich nieuwe systemen snel eigen
 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het Ambtenarenrecht
 • Je hebt werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie

Extra informatie

 • Plaats Zwolle
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 30 uur per week
 • Startdatum 01-12-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.