Functieomschrijving

Voor de NS zijn wij op zoek naar een Aspectmanager.

Heb je kennis van nationale en internationale spoorwegwet- en regelgeving en ben jij een autoriteit op je vakgebied? Ben je in staat om te doorzien en richting te geven aan hoe (wijzigingen in) de verschillende aspecten van het vervoerssysteem (materieel, infrastructuur, dienstregeling, operationele processen) met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden? En ben je in staat om te opereren binnen een complexe en dynamische omgeving op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie? Dan ben jij de Aspectmanager Toelating en Veilige Integratie waar we naar op zoek zijn!

Iedere trein, nieuw of gewijzigd, mag pas rijden als deze beschikt over de juiste vergunningen. Daarnaast is een beheerste ingebruikname in het vervoersproces van groot belang om ervoor te zorgen dat de trein veilig ingezet kan worden in het integrale vervoerssysteem en aan de gestelde eisen blijft voldoen. Het proces om dit te realiseren noemen we “Materieel Toelating en Veilige Integratie”. Als aspectmanager TVI zorg je vanuit jouw deskundigheid en verantwoordelijkheid dat dit toelatingsproces en het proces voor veilige ingebruikname zodanig wordt georganiseerd, dat de vergunningsverlening en ingebruikname tijdig, veilig en conform wet- en regelgeving gebeurt. Dankzij jouw kennis, procesmatige blik en sterke omgang met verschillende stakeholders en belangen boek jij succes. 

Taken en verantwoordelijkheden
 • Als aspectmanager TVI ben je werkzaam in nieuwbouw- of grotere materieelwijzigingsprojecten en daarmee het eerste inhoudelijke aanspreekpunt op het gebied van toelating en veilige integratie.
 • Je adviseert en faciliteert de ontwerp-, bouw-, en specificatieteams van de leverancier en/of NS bij het voldoen aan de relevante Europese en nationale wettelijke eisen.
 • Jij borgt dat het nieuwe/gewijzigde materieel veilig wordt geïntegreerd in het vervoersysteem door intensieve afstemming met (interne en externe) stakeholders.
 • Je stemt af met in- en externe partijen zoals de projectorganisaties, gebruiker en onderhouder, de vergunningverlener (Inspectie Leefomgeving & Transport), Infrabeheerder Prorail , European Union Agency for Railways, Notified Bodies, Designated Bodies, Assesment Bodies en leveranciers etc. over o.a. het toe te passen toetskader en de te hanteren processen. Met jouw kennis en netwerk sta je ervoor om tijdig een voor NS bruikbare vergunning te verkrijgen.
 • Je beïnvloedt actief Europese en nationale wet- en regelgeving.
 • Je bent sterk in het verder ontwikkelen en borgen van kennis en processen.
 • Gevraagd en ongevraagd geef je advies en doe je voorstellen aan het management t.a.v. verbetering van producten en processen met strategische doelstellingen in je achterhoofd.
  Je krijgt te maken met complexe processen, tijdsdruk en vele stakeholders in een (inter-)nationale omgeving. We stellen dan ook hoge eisen aan jouw competenties en vaardigheden; het draait naast kennis en ervaring voor een belangrijk deel ook om stakeholdermanagement, conceptueel vermogen, omgaan met belangen en politiek strategisch bewustzijn. Onze projecten beslaan vaak meerdere jaren voordat het resultaat zichtbaar wordt.
De afdeling 
De afdeling Kwaliteitsmanagement binnen NS Techniek draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie, bewaking en handhaving van het kwaliteitsbeleid en benodigde middelen zodanig dat NS Techniek voldoet aan de wettelijke verplichtingen en interne ambities m.b.t kwaliteit. Binnen deze afdeling zijn 3 teams actief, waaronder het team Toelating & Veilige Integratie.

Het team Toelating & Veilige Integratie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van expertise (o.a. aan projectleiders, materieelmanagers en leveranciers) t.b.v. het tijdig verkrijgen van toelating voor, en borging van een veilige integratie in het vervoerssysteem van nieuw en gewijzigd materieel van NS. Het resultaat hiervan is een beheerst en voorspelbaar proces van toelating en veilige integratie dat compliant is met wet- en regelgeving en voldoet aan de eisen en wensen van NS. Materieel wordt beheerst toegelaten en geïmplementeerd door het tijdig ontwikkelen en implementeren van beleid. Het team hanteert daarbij uitgangspunten in de vorm van een risico gestuurde benadering en early engagement, zowel richting vergunningverlener als richting aanvrager en (inter)nationale ketenpartners.

NS vernieuwt haar materieelpark voortdurend. De komende jaren worden diverse grote materieelprojecten gestart zoals een nieuwe intercity. Daarnaast vindt de komende tijd een grootschalige ombouw/upgrade van het gehele materieelpark plaats om het rijden onder het beveiligingssysteem ERTMS mogelijk te maken. Je hebt invloed om op basis van je eigen voorkeuren bij te dragen aan deze complexe en belangrijke projecten voor NS.

Functie eisen

 • Je hebt een HBO/Universitair werk/denkniveau, bij voorkeur op het gebied van techniek of technische bedrijfs- of bestuurskunde.
 • Je hebt conceptueel vermogen en inzicht in de samenhang tussen de verschillende aspecten in het spoorvervoerssysteem. Jij begrijpt, doorziet en stuurt de impact die een wijziging aan het ene aspect heeft op andere aspecten en bent een echte `integralist’.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met toelating van spoorwegmaterieel voor reizigersvervoer. Je bent zonder twijfel een autoriteit op dit vakgebied.
 • Je hebt kennis met betrekking tot relevante nationale en Europese wet- en regelgeving en veiligheidsmanagement.

Functie wensen

 • Je bent zowel denker als doener, stressbestendig, resultaatgericht, hebt overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit en een bijzonder oog voor processen en kwaliteit.
 • Je bent communicatief sterk in de Nederlandse en Engelse taal (kennis van Duits of Frans is een pré) en kunt je makkelijk bewegen op diverse niveaus in de organisatie. Je begrijpt en communiceert goed zowel op directieniveau als met collega’s in het operationele proces. Daarnaast ben je in staat een veelheid van informatie te kunnen verwerken waarbij je hoofd- en bijzaken goed kan scheiden.
 • Jij krijgt mensen gemobiliseerd en in beweging en bent in staat constructief om te gaan met conflicten en/of verschillende belangen.
 • Je bent sterk in stakeholdermanagement en (organisatie)politiek. Je hebt oog voor de verschillende belangen, kan daar goed op inspelen en hoort ook wat er niet gezegd wordt.
 • Je vindt het leuk om je te ontwikkelen in ontwikkelingen als ERTMS, ATO en IT op de trein.

Extra informatie

 • Plaats Utrecht/ Haarlem
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 1-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.