Functieomschrijving

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij op zoek naar een Assetbeheerder Groen.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp is een gemeente met zowel stedelijke opgaven als vraagstukken die juist heel dorps van aard zijn. De Openbare Ruimte is divers van aard en daardoor is het beheren en beheersen hiervan een uitdagende taak.
Samen met interne en externe partners geef je invulling aan de veranderende eisen op het gebied van klimaat, hittestress, het vergroenen, watermanagement en duurzaamheid. Je streeft er naar deze aspecten op een zo goed mogelijk manier een plek te geven in de vaak beperkte openbare ruimte.

Taken en verantwoordelijkheden 
De volgende werkzaamheden maken deel uit van je takenpakket:

 • Je bent verantwoordelijk voor het integrale beheer van de groene buitenruimte en de watergangen,
 • Het  bewaken van de afgesproken kwaliteitseisen van het openbaar groen,
 • Het voorbereiden van groen- en cultuurbestekken,
 • Het verder op orde brengen van contractbeheer,
 • Het toezien op het groenbeheersysteem en daarbij horende groene arealen (bomen-, maai-, en groenbeheer),
 • Invulling geven als opdrachtgever naar andere teams en externe partners.
 • Je werkt integraal samen met andere assetbeheerders in de openbare ruimte,
 • Het toetsen en adviseren van integrale ontwerpen, overleggen met opdrachtnemers,
 • Het voorbereiden van (integrale) opdrachten, directievoering vanuit de opdrachtgeversrol,
 • Bijdragen leveren aan de door de gemeente gestelde opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaat,
 • Je bent groenadviseur bij groot onderhoud van wijken en wegen,
 • Je toetst ruimtelijke nieuwbouwplannen en omgevingsvergunningen op groenbeleid, beheer en kosten,
 • Je voert overleg met wethouders, collega´s, bewoners en ondernemers over groen.
De organisatie 
Pijnacker-Nootdorp is een prachtige gemeente waar het mogelijk is om tussen de grote steden dorps te wonen in een landelijke en groene omgeving. Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We staan voor grote uitdagingen zoals de energietransitie, de verandering van het klimaat, de behoefte aan woningen en de verduurzaming van de mobiliteit.

Het groene buitengebied is een unieke en onderscheidende kwaliteit van Pijnacker-Nootdorp. Het groen binnen en buiten de kernen vormt een samenhangend natuurnetwerk. Dit netwerk draagt bij aan een hogere biodiversiteit en belevingswaarde en laat zich goed combineren met recreatieve verbindingen en klimaatadaptieve maatregelen. De afgelopen jaren zijn diverse verbindingszones ingericht en op strategische plaatsen zijn faunapassages aangelegd. Ook het natuurvriendelijk beheer is uitgebreid. De ambities op het gebied van ecologie en groen zijn hoog; meer groen en minder stenen en bovendien is dat groen gevarieerd en aantrekkelijk voor mensen en dieren. De inwoners vinden groen het belangrijkste thema, blijkt uit de resultaten van de participatie van de omgevingsvisie.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter. Hun medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.
Je komt als assetbeheerder groen te werken in het team Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) van de afdeling Wijkzaken. Er zijn 5 assetbeheerders binnen het team. In het asset groen werk je met een beleidsmedewerker groen, directievoerder groen en 2 toezichthouders groen.
Als beheerder groen ben je breed inzetbaar en komen alle facetten van het vak aan bod.
Je bent aanspreekpunt bij het realiseren van groene reconstructie projecten en bewonersinitiatieven.
Er zijn korte lijnen en je schakelt effectief met alle betrokkenen. Door de realisatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen heb je een dynamische werkomgeving en uitdagend werk.

Functie eisen

 • Je bent uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023
 • Je hebt werkervaring als Assetbeheerder Groen
 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • ''Bring your own device'' is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad

Functie wensen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van bijvoorbeeld Tuin en Landschapsinrichting  
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als assetbeheerder groen. Waarbij het opstellen en uitvoeren van groenbeheerplannen een onderdeel is 
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met inkoop-, aanbesteden en contractmanagement
 • Je hebt kennis van ecologie en relevante wet- en regelgeving
 • Je bent in het bezit van een Certificaat Wet natuurbescherming niveau 3

Extra informatie

 • Plaats Delft
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32-36 uur per week
 • Startdatum 01-03-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.