Functieomschrijving

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Windenergie.

De ambities en urgentie zijn groot om meer eigen hernieuwbare opwek van elektriciteit op land te realiseren. Aan de andere kant lijkt het maatschappelijke draagvlak kleiner te worden en concurreert de opwek op land met andere functies zoals wonen en bedrijvigheid als het gaat om de invulling van de beperkte beschikbare ruimte. In die context werkt de provincie Zuid-Holland aan de opgave wind op land. Door het vertrek van een collega zijn we op korte termijn op zoek naar een beleidsmedewerker windenergie voor de periode van 31 oktober 2022 tot 31 april 2023 voor 24 tot 36 uur in de week. In die periode vindt de werving plaats van een nieuwe medewerker. De werkzaamheden zijn zeer divers; van het adviseren van de bestuurder en het beantwoorden van vragen van Statenleden tot het inbrengen van het provinciaal belang in lokale projecten en op Rijksniveau.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Gemeenten, ontwikkelaars, energiecoöperaties, ondernemers en bewoners ondersteunen bij de ontwikkeling van locaties windenergie
 • RES-accounthouders ondersteunen in het gesprek over windenergie binnen de verschillende RESregio’s
 • Adviseren van bestuurders van de provincie over wijziging omgevingsbeleid
 • Adviseren van bestuurders over de inbreng in diverse bestuurlijke overleggen waar onder IPO
 • Uitvragen en begeleiden onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten (zwarte wiek, kleine windturbines, circulaire windenergie)
 • Beantwoorden van Statenvragen en vragen van burgers
 • Afstemmen van plannen en ontwikkelingen met andere beleidsvelden binnen de provinciale organisatie
De organisatie
Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald
 • Je hebt minimaal zes jaar aantoonbare werkervaring in een adviserende rol
 • Je hebt werkervaring met beleidsontwikkeling en -advisering in een transitieproces
 • Je hebt werkervaring met overheidsprocessen rond de fysieke leefomgeving en de energietransitie (w.o. Omgevingswet)
 • Je hebt werkervaring met politiek-bestuurlijke processen

Functie wensen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau
 • Je hebt kennis van en ruime werkervaring met overheidsprocessen rond de fysieke leefomgeving en de energietransitie
 • Je bent heldere en daadkrachtige mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 24- 36 uur per week
 • Startdatum 31-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.