Functieomschrijving

Voor de gemeente Barneveld zijn wij op zoek naar een Chief Information Officier.

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Je bent op concernniveau verantwoordelijk voor de informatievoorziening en adviseert onafhankelijk over de inrichting van de IV-beheerorganisatie
 • Je ontwikkelt een meerjarige innovatieagenda en neemt de organisatie mee naar de IV-organisatie van de toekomst
 • Je bent verantwoordelijk voor de lange termijn visie en strategie op het gebied van informatievoorziening (inclusief informatiebeveiliging, architectuur en privacy), corporate I-portfoliomanagement en voert regie op de vertaling van die visie en strategie naar een concreet uitvoeringsprogramma
De opdracht is om een advies op te leveren over de optimale borging en inrichting van de CIO-taken en -verantwoordelijkheden in de organisatie. Naast het ontwikkelen van een basis voor de toekomst ga je direct (hands on) aan de slag met voorliggende zaken, waaronder I-portfolio. De opdracht omvat onder andere het opstellen van de I-visie, kaderstelling, strategische verantwoordelijkheid informatievoorziening, inrichting IV-organisatie en de overkoepelende architectuur. ICT is in de lijn georganiseerd.

De afdeling 
De CIO kijkt vanuit drie invalshoeken naar de informatievoorziening: de veranderende samenleving,  de gemeentelijke organisatie en de data- en technologische ontwikkelingen en ontwikkelt hier een i-visie op. De i-visie gaat verder dan ICT. Het gaat om de samenhang tussen wat er aan ICT, data, informatiebeheer en organisatie- (verandering) nodig is om te voldoen aan de eisen die de burger, ondernemen maar ook de interne organisatie aan de gemeente stelt. Rekening houdend met relevante maatschappelijke en technologische trends en ontwikkelingen.

De Chief Information Officer is een nieuwe rol binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de gemeentebrede informatievoorziening. De CIO heeft een onafhankelijke positie en rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Zij zoeken een pionier met stevige inhoudelijke kennis en ruime ervaring die in de ontwerpfase onderzoekt wat nodig is voor de korte en langere termijn voor het neerzetten van een solide IV-organisatie.
Een data vast constructie behoort, afhankelijk van functioneren en de ontwikkelingen, tot de mogelijkheden.

De CIO zorgt voor het optimaal benutten van de kansen om met data maatschappelijke vraagstukken op te lossen en de dienstverlening te verbeteren maar ook om met data de ondersteunende werkprocessen efficiënter en slimmer in te richten.


De organisatie
Barneveld is een bloeiende gemeente. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van forse groei en die groei zal zich de komende periode doorzetten tot naar verwachting 80.000 tot 85.000 inwoners in 2040. De vele uitdagingen die deze groei met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Ze zijn volop in ontwikkeling, bouwen aan de interne organisatie én een verbeterde dienstverlening. 

Barneveld heeft een organisatieontwikkeling ingezet om te komen tot meer in samenhang sturen en meer realisatiekracht. De organisatie kent een concerndirectie van vier mensen inclusief de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Die gezamenlijk en integraal leiding geven aan de organisatie via de teamleiders. Samen met een programmadirecteur, de concerncontroller en directieadviseur. Mede vanwege dit ontwikkeltraject is de rol Chief Information Officer (CIO) ontstaan.

Competenties 
 • Doortastendheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Verbinder die in staat is de organisatie mee te nemen in de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening
 • Communicatievaardigheden op diverse niveaus

Functie eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau 
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als CIO 
 • Je hebt ervaring in de vakgebieden Informatie Technologie en binnen het domein Informatie Voorziening, weet wat er speelt op het gebied van innovatie technologie 
 • Je hebt ervaring met complexe vraagstukken en organisatie- en cultuurveranderingen 

Functie wensen

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen complexe overheidsorganisatie(s)
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het maken van de vertaalslag van visie en strategie naar concrete uitvoering, weet wat er nodig is om dit praktisch uit te voeren en te implementeren
 • Je beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit

Extra informatie

 • Plaats Barneveld
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32-36 uur per week
 • Startdatum 01-04-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.