Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Coach Ketensturing.

Opdrachtomschrijving
De directies Werk & Participatie en Inkomen zijn per 1 januari 2022 gereorganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Amsterdammer meer centraal komt te staan. Ze hebben daarom hun organisatie anders ingericht en werken in multidisciplinaire teams, opgavengericht, flexibel, uniform en datagedreven. Concreet betekent dit dat hun professionals meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. Om dit te bereiken zetten ze verschillende instrumenten in. Zoals Continu Leren en Verbeteren (CLV) waarbij de teams steeds bezig zijn om hun dienstverlening te verbeteren en samenwerken in de keten. Lijnafdelingen zijn bezig met het werkend krijgen van deze principes, waarbij het tempo en de opgaven per afdeling en per team verschillen.

Als coach bij WPI lever je een belangrijke bijdrage aan deze andere manier van werken. Je werkt in een team met de opgavemanager Ketensturing, de externe adviseur Ketensturing, de 10 interne MD-weekstartbegeleiders en je evenknie externe coach ketensturing om de medewerkers en managers uit de lijnafdelingen te coachen in het werken krijgen van het multidisciplinair samenwerken in de keten.

Het is jouw taak om managers en medewerkers die de multidisciplinaire weekstarts bijwonen te begeleiden in het sturen op resultaten met als doel om de dienstverlening voor de Amsterdammer stap voor stap te verbeteren. Tevens leid je de interne coaches op in de rol van Weekstartbegeleider. Voordoen, samendoen en zelf doen is hierbij het uitgangspunt. Je geeft hen de begeleiding en sturing die zij nodig hebben en laat hen zichzelf door ontwikkelen tot ervaren coaches van de multidisciplinaire teams.

Werkzaamheden
In gezamenlijkheid met de andere externe coach draag je bij aan de doorontwikkeling van voeren van een prestatiedialoog binnen WPI:
 • Je leidt de interne weekstartbegeleiders op en coacht hen in de rol van weekstartbegeleider. We gaan hierbij uit van het principe voor doen samen doen zelf doen. Met als doel dat de 10 weekstartbegeleiders zelfstandig de weekstarts binnen WPI kunnen begeleiden.
 • Je traint en coacht managers in hoe zij de prestatiedialoog kunnen voeren en begeleiden zodat effectief sturen op de gewenste resultaten mogelijk wordt.
 • Je coacht multidisciplinaire teams in hoe zij data gedreven kunnen sturen en hoe ze hierin optimaal samenwerken. Je begeleidt en ontwikkelt multidisciplinaire teams in ketensturing op basis van integraal Prestatie Management.
 • Je geeft trainingen en workshops waarin de principes van ketengericht sturen en multidisciplinair samenwerken centraal staan.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau
 • Je bent minimaal lean sixsigma black belt gecertificeerd, of hebt een vergelijkbare opleiding
 • Je hebt aantoonbare ervaring in trainen en coachen van managers en teams in het voeren van de prestatiedialoog zodat effectief sturen op de gewenste resultaten mogelijk wordt
 • Je hebt ervaring met het coachen op het dagelijks methodische verbeteren in het werk: denkt vanuit probleem naar oorzaak naar oplossing, coacht teams om te werken met dasboards, te leren van knelpunten die in het werk gesignaleerd worden en de oorzaken te onderzoeken voordat het team tot passende oplossingen komt
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het opleiden en doorontwikkelen van de interne weekstartbegeleiders. Vanuit het perspectief voordoen, samen doen, zelf doen worden de weekstartbegeleiders opgeleid tot een zelfstandig opererende pool die in de toekomst de coaching in de weekstartbeleiders zelfstandig kunnen uitvoeren

Functie wensen

 • Je hebt ervaring gezamenlijk met het team te bouwen aan trainingen en coaching op maat: samen werken ze aan de Amsterdamse methode voor ketensturing
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van multidisciplinaire teams bij de overheid
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken conform de Amsterdamse maatwerk methode

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 15-09-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.