Functieomschrijving

Voor de gemeente Westland zoeken wij een Concerndirecteur Bedrijfsvoering.

De organisatie is relatief jong en in ontwikkeling van een verzameling van kleine gemeenten naar een robuuste 100.000 plus gemeente. Deze ontwikkeling is in de tijd van de economische crisis wat gestagneerd, maar dient gezien de grote opgaven die er liggen versneld te worden opgepakt.

In Westland liggen dus stevige en interessante uitdagingen. De ontwikkelingen ondersteunen, in goede banen leiden en soms grenzen stellen aan ongewenste ontwikkelingen vraagt kennis van en interesse in wat er in Westland allemaal gebeurt. Het vraagt expertise en creativiteit. Het vraagt van de organisatie ondernemingsgeest en het vermogen om mee te bewegen met de Westlandse dynamiek en vooral snelheid en wendbaarheid.

Opgaven organisatiesturing
Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. Bij de concerndirecteur Bedrijfsvoering is naast het aansturen van het cluster en de continue processen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de digitale transformatie en bent u medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden.
Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap Bedrijfsvoering
Het cluster Bedrijfsvoering  staat voor betrouwbare en integrale dienstverlening en advisering aan de gehele organisatie.  De Gemeente Westland investeert op de toekomst. De digitale Dienstverlening, Hybride werken, Datagedreven sturen zijn daarin van groot belang.

Ook zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt groot. Het wordt steeds moeilijker om goed gekwalificeerd personeel te vinden en de vacatures te vervullen. Dat vraagt om uitdagend en aantrekkelijk werkgeverschap. Hierin ligt de koppeling met de organisatieontwikkeling. Hun droom is dat medewerkers zich ontwikkelen tot professionals die goed weten wat ze willen, zich voortdurend ontwikkelen en dat op deze manier de ultieme match tussen mens en werk kan worden gemaakt.

Aandachtspunten zijn:
 • Het moderniseren van het cluster in relatie tot alle interne en externe ontwikkelingen
 • Het blijvend creëren van financieel bewustzijn binnen de organisatie
 • Het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen het cluster, de ander clusters en verbonden partijen
 • Sturen op vakmanschap en verantwoordelijkheid van management en medewerker

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde of Bestuurskunde
 • Werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen een gemeente

Functie wensen

 • Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Bestuurskunde
 • Minimaal 1 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen een gemeente op strategisch niveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als manager Informatievoorziening binnen een gemeentelijke instelling
 • Werkervaring het afgelopen jaar met ontwikkeling en implementatie Informatiemanagement en Portfoliomanagement binnen de Transformatie

Extra informatie

 • Plaats Naaldwijk
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.