Functieomschrijving

Voor Waterschap Hollandse Delta zijn wij op zoek naar een Contractadvies (wegen). 

Verantwoordelijkheden
De opdracht is onderdeel van de projectteams die verantwoordelijk zijn voor o.a. het cluster Wegen. Het cluster wegen is in opbouw en de verwachtig is dat het aantal benodigde uren gaat stijgen boven de 20 uur per week. WSHD kiest ervoor te starten met een ervaren adviseur i.p.v. een contractmanager. Indien nodig kan de adviseur ook binnen andere clusters worden ingezet. De opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd. De werkzaamheden worden middels RAW-bestekken (UAV), UAV-GC contracten of Bouwteam in de markt gezet. Tijdens de opdracht wordt verantwoording afgelegd aan de projectmanager(s) of in voorkomende gevallen aan de contractmanager; daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de inkoopadviseur. Maandelijks dient de voortgang van de projecten te worden gerapporteerd. De uitvraag heeft in eerste instantie betrekking op (senior) contractadvies voor de voorbereidings- en uitvoeringsfase van wegenprojecten. Het projectteam is opgebouwd conform het IPM-model. WSHD werkt met projectmanagementmethodiek PRINCE2.

In de voorbereidingsfase is de opdracht:
 • de projectmanager en/of contractmanager te adviseren over - en te ondersteunen bij de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt;
 • contractdocumenten op te stellen op basis van de vigerende modelcontracten binnen WSHD;
 • te adviseren over aanpassingen van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen (in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur);
 • specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing en contracteren toe te passen;
 • aankondigings-, aanbestedings- en gunningsprocedures te verzorgen;
 • risico's in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen (tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen).

In de uitvoeringsfase is de opdracht:
 • aansturing te bieden aan directievoerders en toezichthouders bij RAW-contracten;
 • te fungeren als eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers bij UAV-GC contracten en te sturen op samenwerking;
 • toe te zien op naleving van de contractuele verplichting en de afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract.
De afdeling
 De afdeling Projecten en Uitvoering (PU) van waterschap Hollandse Delta (WSHD) richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van projecten en programma's uit de Programmabegroting. Het voornaamste doel van de afdeling is bestuurlijk vastgestelde projecten en maatregelen binnen tijd, budget en kwaliteit en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te realiseren. Om dit met de juiste kwaliteit te realiseren zet de afdeling in op de verdere ontwikkeling van de competenties van de vaste medewerkers en op het uitwerken van Portfoliomanagement dat de basis is voor het structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting. De afdeling PU wil verder aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, zoals duurzaamheid, innovatie en andere contractvormen. 

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht
 • In het bezit van PRINCE2 certificering of behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na opdracht
 • In het bezit van een VCA-basis certificaat

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Ridderkerk
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 20 uur per week
 • Startdatum 01-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.