Functieomschrijving

Voor de Politie zijn wij op zoek naar een Contractbeheerder Externe Plaatsingen.

De Inhuurdesk van de politie is op zoek naar een Contractbeheerder Externe Plaatsingen, voor de uitgaande externe tewerkstellingen en detacheringen.

De Inhuurdesk verzorgt de inzet van een breed scala aan gespecialiseerd, extern personeel van A tot Z en is gepositioneerd binnen het organisatieonderdeel HRM / in-, door- en uitstroom (IDU) / Recruitment. Het team van de Inhuurdesk bestaat uit een Teamchef en twee coördinatoren en is onderverdeeld in vijf clusters:

 • Detacheren: 1 kwartiermaker, 3 Specialisten, 1 Administratief ondersteuner;
 • DAS: 5 Recruiters, 5 Backoffice medewerkers;
 • Uitzenden: 2 Recruiters, 2 Backoffice medewerkers;
 • Contractbeheer: 3 medewerkers, 2 Backoffice medewerkers;
 • Externe Planning: 3 Planners, 1 Backoffice medewerker

Taken en verantwoordelijkheden

 • Kwalificeren soort plaatsing (detachering of externe tewerkstelling (resultaatverplichting)) e.d.
 • Vast kunnen stellen van de rechtspositie en deze kunnen vertalen/verwerken in overeenkomsten
 • Procesmatig beheersen en regie van oppakken aanvraag tot en met dossiervorming en facturatie
 • Het opstellen (dossiervorming) en verwerken van overeenkomsten in de verschillende administratieve systemen
 • Berekenen loonsomkosten en regie op factureringsprocessen
Competenties

Probleemanalyse:
Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens:

 • Herkent in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties.
 • Stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen.
 • Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Zet analyses om in concrete oplossingen.
 • Verwerkt veel en complexe informatie in korte tijd.

Kwaliteitsgerichtheid:
Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren:

 • Toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van het werk.
 • Onderneemt actie om herhaling van fouten te voorkomen.

Resultaatgerichtheid:
Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

 • Weegt de vereiste inspanning af tegen het te verwachten resultaat.
 • Werkt doelgericht en efficiënt.
 • Maakt duidelijke afspraken over de te realiseren resultaten.
 • Legt verantwoording af over tijdig en volgens afspraak opleveren.
 • Spreekt anderen aan op het behalen van de afgesproken resultaten.

Klantgerichtheid:
Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in:

 • Onderzoekt samen met de klant zijn werkelijke vraag of behoefte.
 • Zoekt samen met de klant naar de best passende oplossing voor de klantvraag.
 • Is duidelijk naar de klant over de (grenzen van de) mogelijkheden.
 • Komt proactief met voorstellen die inspelen op andermans belangen.

Organisatiesensitiviteit:
Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen:

 • Betrekt de juiste mensen in de organisatie om iets voor elkaar te krijgen.
 • Maakt een goede inschatting van het interne draagvlak voor voorstellen en veranderingen.

Leervermogen:
Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie:

 • Toont zich nieuwsgierig en leergierig.
 • Past nieuwe technieken of werkwijzen snel en effectief toe.
 • Staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Werkt actief aan kennisontwikkeling.

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk duidelijk:

 • Formuleert woorden en zinnen in begrijpelijk en correct Nederlands.
 • Brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden. Sluit in woordgebruik en wijze van communiceren aan bij de gesprekspartner(s).

Controleert in het gesprek of de boodschap goed overkomt.

Netwerkvaardigheid:
Ontwikkelt en onderhoudt relaties met zowel interne als externe ketenpartners en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van contacten zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
 • Betrekt de juiste personen en organisaties bij plannen en acties.
 • Schakelt op het juiste moment het netwerk in.
 • Legt verbindingen tussen personen uit diverse netwerken.
 • Beweegt zich gemakkelijk binnen grotere en divers samengestelde gezelschappen.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
  Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Je hebt kennis van en/of werkervaring met de inhoud van arbeids- en/of detacheringsovereenkomsten
 • Je hebt eennis van en/of werkervaring met financiële en/of fiscale facturatieprocessen;
 • Uitgebreide inhoudelijke kennis van en werkervaring met MS Office (Word, Outlook en Excel)
 • Je hebt kennis van en/of werkervaring met arbeidsvoorwaarden en cao's

Functie wensen

 • Je hebt kennis van en werkervaring met een veelvoud aan verschillende administratieve processen binnen (grote overheids)organisaties

Extra informatie

 • Plaats Rotterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 2-1-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.