Functieomschrijving

Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De eenheid is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.

De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, DIGI (Data, Informatie, GIS & Innovatie) en Onderzoek & Advisering.

Project
De Provincie Overijssel is het bevoegd voor ca. 90 Wabo-inrichtingen binnen de provincie, als ook voor een groot deel van de bodemtaken (Wbb). Deze taken zijn sinds 2018 / 2019 gemandateerd aan de Omgevingsdienst IJsselland en Omgevingsdienst Twente (IPPC / Bodem taken) en voor de BRZO inrichtingen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Vanuit het opdrachtgeversteam omgevingsdiensten werk je gezamenlijk aan diverse lopende zaken. Bij het team zijn aangesloten een projectleider bodemzaken, een coördinator vergunningverlening en een coördinator toezicht en handhaving.
Daarnaast werk je binnen de organisatie samen met het cluster integere overheid en de adviseurs van bedrijfsvoering m.b.t. het adviseren en annoteren op de AB en DB stukken van de OD-IJ en ODT.

Je ervoor zorgt dat de lopende zaken doorgang vinden, het VTH-jaarprogramma en jaarverslag wordt opgeleverd.

Vanuit je rol
 • Coördineer je de jaaropdrachten omgevingsdiensten, tussenrapportages en VTH-jaarverslag
 • Heb je periodiek afstemming met de Omgevingsdiensten
 • Neem je deel aan het opdrachtgeversoverleg IJsselland en Twente
 • Coördineer je bestuurlijk gevoelige dossiers, inclusief de afstemming met de afdeling communicatie en gedeputeerde
 • Neem je wekelijks deel aan het portefeuillehouders overleg Toezicht en Handhaving en Vergunningverlening, beantwoord je statenvragen, bereid je commissievergaderingen voor op inhoudelijke onderwerpen m.b.t. omgevingsdiensten
 • Coördineer je de annotaties op de agenda’s van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de OD-IJ en ODT
Als aanvullende opdracht, buiten deze reguliere taken, schrijf je een advies aan het Hoofd-Eenheid met als basis vraag:
"Hoe is de structuur / bestuurlijk aansturing van de provincie op de lopende opdrachten aan de Omgevingsdiensten geregeld?"
In je advies verwerkt je je bevindingen en een mogelijke doorontwikkeling van de interne structuren.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de totale jaaropdracht aan de omgevingsdiensten, met alle lopende zaken die hier bij komen kijken.
Tussentijds worden resultaten opgeleverd zoals VTH-jaarprogramma, VTH-jaarverslag en eventuele deelopdrachten aan omgevingsdiensten.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau aan te tonen door gedane opdrachten of door diploma’s en/of certificaten
 • Minimaal 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie op een voor deze functie relevant terrein in de periode 2012-heden
 • Incidenteel beschikbaar voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden om, zoals hoog bestuurlijk gevoelige zaken (bijvoorbeeld incidenten als brand of een ongewoon voorval)

Functie wensen

 • Kennis van en/of werkervaring met opdrachtgeverschap in een publieke samenwerking / met omgevingsdiensten
 • Werkervaring met het opbouwen van een intern en extern netwerk in korte tijd
 • Werkervaring opgedaan met het adviseren van het bestuur (GS / PS)
 • Werkervaring opgedaan en beschikt daarmee over kennis van het (provinciale) Wabo werkveld

Extra informatie

 • Plaats Zwolle
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32 - 40 uur per week
 • Startdatum 01-11-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ja