Functieomschrijving

Voor de politie zijn wij op zoek naar een Coordinator Compliance en Operationeel Handelingskader. 

De opdracht
NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. NSOC zoekt een compliance coördinator!

Het NSOC voert onder diverse juridische regimes projecten uit in de fase tot het NSOC convenant en onderliggende protocollen van kracht worden. De projecten die nu worden uitgevoerd vragen allen om juridische, technische en organisatorische maatwerkafspraken. Te denken valt aan afspraken over gegevensdeling, verwerkingsverantwoordelijkheid, gezags- en sturingslijnen, autorisaties, communicatie etc. Het Hoofd Operaties van het NSOC is verantwoordelijk om bij start van ieder project in de governance deze afspraken te maken en in het proces te sturen op noodzakelijke aanvullende afspraken en het controleren op de naleving ervan.

In jouw rol ondersteun je het Hoofd Operaties door deze afspraken vast te leggen, te controleren op naleving ervan en in het proces het Hoofd Operaties te attenderen op welke afspraken, waar en wanneer gemaakt moeten worden. Alles met als doel dat uitvoering wordt gefaciliteerd met duidelijkheid over het operationele handelingskader (technisch, juridisch en organisatorisch). En om aan deelnemende NSOC partners en de kerndepartementen rekenschap af te leggen over het zorgvuldig omgaan met:

 • het verwerven, verwerken, opslaan en verspreiden van gegevens,
 • het verlenen van autorisaties en inzetten van bevoegdheden en juist gebruik maken van tooling
 • het nemen van maatregelen en treffen van waarborgen in het primaire proces voor een juist, tijdige en zorgvuldige afhandeling van operationele projecten.

Vanaf het moment dat het convenant van kracht wordt ondersteun je het Hoofd Operaties in het operationeel invullen van waarborgen en maatregelen die staan opgenomen in de protocollen en in de uitwerking van het NSOC operationeel planningsproces.

Verantwoordelijkheden
 • Vastleggen van (maat)werkafspraken over het operationeel handelingskader bij NSOC projecten
 • Adviseren en ondersteunen van Hoofd Operaties zodat in de governance juist en tijdig de maatwerkafspraken worden geagendeerd en leiden tot besluitvorming
 • Controleren of er gewerkt wordt volgens de beschreven processen, regels en voorschriften
 • Bij elkaar brengen van aangeleverde informatie van de Teams DTI, OSP en Hub een operationeel handelingskader ten behoeve van de operatie
 • Bijhouden van het zicht, overzicht en inzicht over alle operationele handelingskaders van de NSOC projecten en rapporteren wanneer niet is voorzien is in een kader dan wel dat de operatie handelt in afwezigheid van een kader
 • Opstellen van dashboards over doorlooptijden van NSOC projecten i.r.t. het operationele handelingskader
 • Bevorderen van de bewustwording over het belang van het werken binnen het operationeel handelingskader i.s.m. de teams OSP, Hub en DTI
Competenties
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus)
 • Alert en Initiatiefrijk
 • Omgevingsbewust
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit
 • Initieert en stimuleert actieve kennisontwikkeling

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • In het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding  op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring
 • Meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training
 • In het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie
 • In het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau
 • Ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden

Functie wensen

 • Je beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training
 • Ervaring of affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein
 • Op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens)

Extra informatie

 • Plaats Driebergen-Rijsenburg
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 01-08-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.