Functieomschrijving

Voor de gemeente Smallingerland zijn wij op zoek naar een Coördinator Versnelling en Realisatie Woningbouw.

Verantwoordelijkheden
 • Je realiseert de gewenste versnelling van de woningbouw op het totaal als wel op individuele projectlocaties
 • Je professionaliseert onze processen en sluit daarbij aan bij marktontwikkelingen en zaken als de implementatie van de Omgevingswet
 • Je bent bereid en in staat om medewerkers te helpen bij de gewenste bredere ontwikkeling van hun rol. Zowel inhoudelijk (af en toe inspringen als het te spannend wordt) als op het vlak van noodzakelijke competenties en vaardigheden
 • Je bent 1e adviseur richting college, management en raad op dit vlak en daarmee het boegbeeld
Je bent als coördinator van de ontwikkelstrategie verantwoordelijk voor een groot deel van de binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Je stuurt het kernteam aan met daarin de meest betrokken beleidsadviseurs, planeconomen en projectleiders, rapporteert aan de opdrachtgever en college en bent op de majeure ontwikkelingen namens de gemeente verantwoordelijk voor onderhandelingen met projectontwikkelaars. Je trekt ook zelf als projectleider een aantal complexe ontwikkellocaties waarbij het soms ook gaat om bredere gebiedsontwikkelingen en niet enkel woningbouw.

De organisatie
De ontwikkelstrategie kent op dit moment circa 23 verschillende locaties. Die worden gefaseerd naar de markt gebracht met bouwenveloppes. Jij trekt dit proces en wordt daarin ondersteund door onze eigen medewerkers en de 'vaste' flexibele schil die we aan ons gebonden hebben. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van de resterende plancapaciteit en hoe de ambitie van de nieuwe coalitie om nog eens 500 woningen te bouwen in de periode 2025-2030 gerealiseerd kan worden. Ook in deze puzzel krijg je een voorname rol.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Succesvol in de rol van projectleider woningbouw en coördinatie van een team
 • Meer dan 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol
 • Succesvol in het afronden van complexe onderhandelingen met projectontwikkelaars

Functie wensen

 • Actuele kennis van de woningmarkt in Noord-Nederland en recent actief geweest in een gemeente met een vergelijkbare of grotere omvang dan Smallingerland
 • Kennis van de verschillende facetten (beleid, planologie, financiën, aanbestedingen) die aan bod komen bij (complexe) woningbouwontwikkelingen
 • Oog voor verschillende belangen, constructieve conflicten opzoeken en voortgang behouden
 • Recente projectervaring waarbij participatie succesvol is toegepast en er niet onnodig vertraging en/of verlies van draagvlak is ontstaan

Extra informatie

 • Plaats Drachten
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24-36 uur per week
 • Startdatum 01-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.