Functieomschrijving

Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Coördinator Versnelling Woningbouw regio Amersfoort.

Jouw speelveld: de context
De woningbouwopgave in de provincie Utrecht is groot; elk jaar willen ze 10.000 toekomstbestendige woningen toevoegen. Het belangrijkste vraagstuk op het gebied van wonen in de provincie blijft hoe ze kunnen zorgen voor een voldoende woningaanbod dat aansluit op de vraag. Dit alles in een tijd waarin ze te maken hebben met de gevolgen van onder meer netcongestie, gestegen bouwkosten en beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid personeel in de bouw en bij de overheid. Extra inspanningen zijn nodig. Met het Rijk, gemeenten en corporaties hebben ze drie regionale Woondeals ondertekend. Hierin worden afspraken gemaakt over de aantallen woningen die gerealiseerd gaan worden, de prijscategorieën waar deze woningen in moeten vallen en de duurzaamheid van de woningen. In alle drie de woondealregio’s zijn Versnellingstafels actief, waaraan de woondealpartners met marktpartijen concrete knelpunten bespreken en aanpakken. Met het Rijk voeren ze gesprekken over de actualisering van de Woondeals om rekening te houden met de actuele woningbehoefte onder alle woningzoekenden.

De opdracht
Jij bent een gedreven, doortastende netwerken die een stevige bijdrage wil leveren aan deze uitdagende opgave als coördinator van de woningbouwopgave in de regio Amersfoort. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woondeal regio Amersfoort en draagt bij aan de herijking van de drie regionale Woondeals (regio U10, Amersfoort en Foodvalley). Je bent actief binnen het programmateam Versnelling Woningbouw. Dit team bestaat uit  enthousiaste professionals en wordt functioneel aangestuurd door een programmamanager. Als coördinator lever je, samen met het programmateam, een actieve bijdrage aan de strategie van het team en vervul je een coachende rol richting de collega’s. Je werkt onder meer samen met nog twee andere regiocoördinatoren en drie procesmanagers, die gemeenten ondersteunen bij het oplossen van knelpunten.

Werkzaamheden
 • Je coördineert de uitvoering van de Woondeal regio Amersfoort, in lijn met de acties uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 • In samenwerking met de regiocoördinatoren voor de regio’s U10 en Foodvalley werk je aan de herijking van de drie regionale woondeals in afstemming met het Rijk.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal gebied.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de gemeenten in je regio en daarmee spin in het web bij (her)ontwikkelings-, verbindings- en pilottrajecten. Je bent pro-actief en op strategisch niveau het aanspreekpunt voor gemeenten, marktpartijen, woningcorporaties en initiatiefnemers en nauw betrokken bij het werkgebied.
 • Samen met het team Versnelling Woningbouw bekijk je wat nodig is om woningbouwprojecten vlot te trekken en knelpunten weg te nemen. Daarbij breng je ook eigen kennis en innovatieve ideeën in;
 • Je adviseert de portefeuillehouder over bestuurlijke overleggen in de regio en bereidt deze voor.
Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is hun opgave om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Zij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen zij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen ze bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Hun kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met de partners binnen én buiten de organisatie werken ze aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Ze verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren ze zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

Het programma Versnelling Woningbouw valt onder het nieuw te vormen team Volkshuisvesting.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt een opleiding op minimaal hbo bachelor niveau afgerond
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als manager, coördinator of senior adviseur op het gebied van woningbouw in de afgelopen 6 jaar

Functie wensen

 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het brede werkveld van de woningbouw, waarbij je actief betrokken was bij woningbouwprojecten
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het adviseren van het bestuur of de directie in de afgelopen 4 jaar
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met kwalitatief en kwantitatief coördineren van een werkeenheid

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32-40 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ja, deels