Functieomschrijving

Ze zijn op zoek naar een ervaren technisch manager die wil werken aan het N2000 project Haaksbergerveen.

De opdracht
In jouw rol als technisch manager zorg je voor een goede afstemming over het technische deel van de projecten met partners en belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen, collega terreinbeheerders, pachters en omwonenden. Jij zorgt ervoor dat de workflow van een project vanuit de technische kant altijd soepel verloopt Als technisch manager ben je verantwoordelijk het technische deel van projecten. Je behoudt het overzicht waardoor je goed kunt inspelen op de aankomende workflow. Je borgt de technische kwaliteit van de werkzaamheden, je zorgt voor integrale veiligheid en bent scherp op risico's en afwijkingen. Binnen de projecten zoek je naar verbeteringen die ook in toekomstige projecten kunnen worden toegepast. Ook intern zorg je dat zaken goed op elkaar zijn afgestemd, je bent een schakel tussen de projecten en de beheerteams. Je neemt deel aan externe en interne overleggen, coördineert en stroomlijnt de zaken intern met betrekking tot deze ontwikkelingen en adviseert over in te nemen standpunten en te nemen besluiten. Je doet wat je zegt en werkt transparant, verrassingsvrij en planmatig aan de hand van verschillende modellen. In het projectteam werk je nauw samen met de projectleider en projectmedewerkers. In complexe projecten werken we op basis van de IPM (integraal projectmanagement)-rollen.

Jouw verantwoordelijkheden
Taken die je als technisch manager uitvoert zijn het vakinhoudelijk ondersteunen van complexe projecten/projectwerkzaamheden en het uitvoeren van deelprojecten. De werkzaamheden zijn onder andere:
 • Rechterhand zijn van de projectleider;
 • Het leveren van een bijdrage aan de formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid en aan het opstellen van het plan van aanpak en projectontwerp;
 • Verzamelen en bewerken van informatie ten aanzien van vakinhoudelijke aspecten relevant voor het project;
 • Het opstellen of leveren van vakinhoudelijk input voor diverse beslis- en (technische) projectdocumenten (t.b.v. schetsontwerpen, vergunningen, subsidies, verantwoording, etc.);
 • Opvragen en beoordelen van offertes;
 • (Begeleiden bij) opstellen van contracten, inclusief bestekken inclusief nota's en inlichtingen;
 • Coördineren van de technische uitvoering aan de hand van toezichtplannen;
 • Zelfstandig leveren van deelprojecten. Deelprojecten zijn inhoudelijk verweven met andere deelprojecten en hebben beperkt invloed op andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen.

De organisatie
Staatsbosbeheer in Overijssel kenmerkt zich door veel verschillende natuur en landschappen; van laagveen moeras, dynamische rivieren tot uitgestrekte heidevelden. Met ruim 20.000 ha natuur is Staatsbosbeheer stevig verankerd in veel gemeenten van Overijssel. Ze zijn gericht op een nauwe samenwerking met de provincie, Rijkswaterstaat, Waterschappen bij de ontwikkelingen in en om en het beheer van de terreinen. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer Overijssel de zorg over twee Nationale Parken, riviernatuur, cultuurhistorische objecten en kleinschalige landschapselementen. Hoewel Overijssel 1,1 miljoen inwoners telt, komen jaarlijks 1o miljoen bezoekers naar Overijssel waarbij De Weerribben en de Sallandse Heuvelrug favoriet zijn.
Ze staan voor veel uitdagingen. Als uitvoeringsorganisatie maken ze de verbinding tussen beleid en uitvoering ervan in hun terreinen. Dit zijn natuuropgaven maar ook opgaven op het gebied van klimaat, ecologische waterkwaliteit en duurzaam bosbeheer. Staatsbosbeheer (landelijk) draagt bij aan diverse rijksambities door systeemherstel in de IJssel-Vechtdelta, aanleg van nieuw bos, vernatting van veengebieden en het nemen van antiverdrogingsmaatregelen. Ze werken verder aan verbinding met de agrarische sector bijvoorbeeld in de uitrol van natuur inclusieve landbouw en ze werken voor de provincie Overijssel mee aan het provinciale programma landelijk gebied.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt een HBO Technische opleiding of een opleiding Bos en natuurbeheer;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in complexe natuur-technische projecten in de rol van technisch manager;
 • Je hebt aantoonbare kennis van hoogveen en de daarbij behorende hydrologische maatregelen;
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je hebt affiniteit met de verschillende contractvormen en werkwijze zoals: UAV RAW / UAV-GC / D&C / E&C / Bouwteam;
 • Je hebt ervaring met de daarbij benodigde software kennis zoals AutoCAD, GIS;
 • Je bent gestructureerd en zelfstandig;
 • Je bent in staat om overzicht te bewaken zonder de details uit het oog te verliezen;
 • Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en analytisch sterk;
 • Je kan pro actief samenwerken en interne verbindingen aangaan, nadrukkelijk ook met de beheerders in de beheerkantoren in Overijssel;
 • Je hebt goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden;
 • Je bent flexibel.

Functie wensen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in complexe natuur-technische projecten in de rol van technisch manager;
 • Je hebt aantoonbare kennis van hoogveen en de daarbij behorende hydrologische maatregelen.

Extra informatie

 • Plaats Haakbergerveen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 4 uur per week
 • Startdatum 01-08-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.