Functieomschrijving

Voor de Gemeente Amersfoort zoeken wij een Datasteward Mobiliteit Transitie.

Via het omgevingsprogramma mobiliteit treft de gemeente maatregelen om verandering van mobiliteitsgedrag en duurzame en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit te bereiken. Ze geven hiermee concreet invulling aan de drie mobiliteitsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie: 
 1. Een bereikbare stad die actieve mobiliteit omarmt 
 2. Transitie naar emissieloze mobiliteit 
 3. Versterking van de landelijke en regionale bereikbaarheid 
Jouw opdracht heeft relatie met elk van deze doelstellingen. In eerste instantie betreft het analyserende en monitorende taken:
 • Analyse van de data over een langere periode: welke ontwikkelingen zien we? Wat is het effect van het uitbreiden parkeervergunningen in gebruik deelvervoer, verschillen tussen aanbieders/concepten
 • Het proactief monitoren van het huidig aanbod deelvervoer: aantal voertuigen, afstanden, stilstand, clustering, populaire bestemmingen, ritjes (op basis daarvan kun jij een voorstel doen voor aanpassing servicegebieden)
 • Monitoren van de bezettingsgraad op de hubs, inclusief het inregelen van een data-dashboard (oa locaties invoeren + voertuigaantallen, en vervolgens monitoring gebruik: veel/weinig gebruik, hoeveelheden per hub, uitbreiden, netwerk tussen de hubs)
 • Monitoren van het gebruik bij nieuwbouw: opschalen/afschalen van het aanbod (verantwoordelijkheid ligt in principe bij de ontwikkelaar, maar wij willen daar ook zicht op hebben, en aanbieders daarop kunnen aanspreken)
 • Finetunen van het CROW-dashboard, wensen vanuit gemeente daar kenbaar maken en kansen signaleren. Advies over het dashboard en eventueel keuze voor aanvullende dashboarding, bijvoorbeeld vanuit het DMI-programma
 • Aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een datagedreven prognosemodel voor deelmobiliteit (vanuit het DMI-programma, aanbieding van Goudappel)
 • Aanspreekpunt voor het landelijke CDS-M project voor deelauto’s in Utrecht
 • Het visualiseren van mobiliteitsvraagstukken op de nieuwe kaartviewer en de expertomgeving van QGIS
 • Signaleren van ‘koppelkansen’ uit landelijke netwerken zoals DMI, Earth Valley en Data- en kennishub gezond en stedelijk leven in relatie tot Amersfoortse opgaven
 • Het zelf initiatief nemen bij het koppelen van data aan beleidsvragen
 • Het zelf initiatief nemen bij het mogelijk koppelen van data om beleid op te stellen dan wel te verbeteren
Datasteward mobiliteit is een business functie. Je bent verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en optimaliseren van mobiliteitsdata binnen het programma mobiliteitstransitie van de gemeente Amersfoort. Deze rol vereist een diepgaand begrip van zowel de informatiebehoefte van directe collega’s evenals als het datawerkveld om te zorgen dat data accuraat, toegankelijk en bruikbaar zijn.

In jouw directe omgeving heb je te maken met adviseurs en managers die bezig zijn met de Amersfoortse vraagstukken zoals duurzame mobiliteit, verkeer, circulariteit en energie. Dit vraagt van jou dus ook een externe focus: je weet welke data waar te vinden is (of bent bereid om dat uit te zoeken). Ook als die niet onder beheer van de gemeente valt.

Je gaat actief aan de slag met de verschillende databehoeften die leven binnen het programma mobiliteitstransitie. Jij verzamelt de data-vragen, maakt een handige ordening, vraagt door waar nog onduidelijkheden zitten en bespreekt de technische haalbaarheid met collega’s van de afdeling Informatievoorziening. Zo groei je in jouw rol en word je vanuit het programma een vraagbaak voor datavraagstukken.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Ervaring in het mobiliteit- / verkeerdomein
 • Ervaring met datamanagement, specifiek gericht op GEO-informatiemanagement

Functie wensen

 • Je beheerst de relevante ICT-tools welke in het ruimtelijke domein worden gebruikt. GIS-systemen, SQL, digital twins en Python hebben weinig geheimen voor je

Extra informatie

 • Plaats Amersfoort
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 2-9-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb