Functieomschrijving

Voor de gemeente Arnhem zijn wij op zoek naar een expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed. In het kader van het 'Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed' heeft de provincie subsidie gekregen van het rijk. Dit programma richt zich op de kleine vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, te weten het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen,  de organisaties met een publiksfunctie zoals de club- en buurthuizen, de culturele anbi’s, de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en de gemeenten tot 50.000 inwoners . Het programma helpt en stimuleert eigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. In samenspraak met deze vastgoedeigenaren worden binnen het programma adviezen opgesteld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, over bijbehorende investeringen, over de effecten bezien vanuit de opbrengsten (verlaging exploitatielasten, etc.) en over mogelijkheden voor financiering (met subsidieoverzicht). In totaal moeten ruim 200 organisaties ondersteuning krijgen tot en met december 2024.  Duurzaamheid is een ruim begrip en hoewel er allerlei verbijzonderingen toe te voegen zijn -  zoals afvalreductie en biodiversiteit - gaat het primair om energie-besparing. Het programma is in 2021 gestart. Om de resultaten van 200 vastgoedeigenaren in 2024 te halen, is een projectopdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt in projectteam-verband uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de coaches/adviseurs voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, de adviseur specifiek voor gemeenten, de project experts (technisch/financiële facilitators),  de planner/uitvoerder, de communicatieadviseur en de ondersteuner. Het team wordt aangestuurd door de projectleider. Het team heeft zelf formats gemaakt zodat afstemming in het totale ontzorgingsproces soepel kan verlopen, er geen overschrijvingen zijn en ieder bij de benodigde informatie kan voor afstemming. De planner/uitvoerder coördineert de werkzaamheden. De expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed is onafhankelijk, voert zelf geen duurzame maatregelen uit en heeft geen directe banden met leveranciers en ontvangt geen vergoedingen van leveranciers voor het aandragen van klanten.

Taken
De expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed vormt  - samen met de andere projectexpert - de backoffice van het ontzorgingsprogramma. De projectexpert is het vaste inhoudelijke aanspreekpunt voor de coaches/adviseurs. De projectexpert gaat desgewenst mee naar de organisaties met maatschappelijk vastgoed om ondersteuning te bieden en een toelichting te geven welke inhoudelijke renovaties en verduurzamingen gedaan moeten worden. De expert beoordeelt eventuele extern ingezette energiescans of andere externe rapportages, wisselt de bevindingen uit in met de coach/adviseur en bespreekt het vervolgproces van de doorgeleiding naar de  vastgoedeigenaar. De expert brengt de mogelijkheden voor energiebesparende - en duurzaamheidsmaatregelen en de financiële - en duurzame effecten die daarmee gepaard gaan in beeld, beoordeelt wat de vastgoedeigenaar zelf al doet op dit gebied en in hoeverre er financiële ruimte is voor investeringen in deze maatregelen en bespreekt dit met de coaches/adviseurs. Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zullen de experts actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.
Verwacht wordt dat de expert een professionele, positieve bijdrage aan het programma en het team levert en in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij een waardevolle aangever voor de coaches/adviseurs en de planner is. 

Competenties

 • Samenwerken: Je natuurlijke houding is samen te kunnen werken in een team en de aangever te kunnen zijn van je vakinhoudelijke kennis in het proces. 
 • Adviesvaardigheden: Je probeert je kennis en analytisch vermogen tot zijn recht te laten komen in het proces.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
 • Kennisvaardigheden: Je kunt adviezen van  anderen goed doorgronden en plaatsen. Je brengt zelf je inhoudelijke kennis mee op het gebied van energie, financiën en juridisch en bent een goede inhoudelijke counterpart in het adviesproces.
 • Resultaat- en oplossingsgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Daarbij speel je makkelijk in op veranderende omstandigheden en pas je je gedrag daaraan aan.

Functie eisen

 • Je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde MBO opleiding en daarnaast over een afgeronde opleiding/certificaat met betrekking tot maatwerk- en duurzaamheidsadvies
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met maatschappelijk vastgoed en/of bedrijfsvastgoed in de functie van energie prestatie adviseur of in een vergelijkbare rol
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met energiebesparingstechnieken en/of verduurzamingstechnieken en de financiële - en duurzame effecten daarvan

Functie wensen

 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met advisering over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in de sectoren van gemeenten, het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen, sportbedrijven, de culturele, kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties, organisaties met een publieksfunctie zoals buurt- en clubhuizen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Je hebt tenminste 5 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met advisering over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in bovengenoemde sectoren
 • Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding op het gebied van duurzaamheid en/of (maatschappelijk) vastgoed en/of bouwkunde en/of energietechniek, aan te tonen met het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van duurzaamheid en/of (maatschappelijk) vastgoed en/of bouwkunde en/of energietechniek
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met de vertaling van de maatregelen (installatietechnisch en bouwkundig) naar financiële verbeteringen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Je hebt ervaring met de vertaling van de maatregelen naar financiële verbeteringen

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 20 uur per week
 • Startdatum 2-1-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.