Functieomschrijving

Voor de Gemeente Noordoostpolder zijn we op zoek naar een Fraudepreventiemedewerker.

Taken
De kerntaak van de fraudepreventiemedewerker is het voorkomen van fraude met uitkeringen en het opsporen daarvan. Dit doe je door:
 • een nader onderzoek in te stellen op basis van een fraudesignaal. Bewijslast kan verzameld worden door onder andere: administratief onderzoek, observaties (bv. in het kader van zwart werken), het voeren van gesprekken, het doen van huisbezoeken en het opnemen van (getuigen)verklaringen;
 • verrichten van huisbezoeken in samenwerking met de klantmanager inkomen, directe collega fraudepreventiemedewerker en/of sociaal rechercheur. Het ondersteunen van de klantmanager tijdens gesprekken bij een vermoeden van fraude (bij poortzaken);
 • het rapporteren over de bevindingen;
 • het voeren van ‘slecht nieuws’ gesprekken wanneer een uitkering wordt ingetrokken;
 • het meedenken op het gebied van veiligheid en ondermijning;
 • het uitvoeren van integrale controles samen met betrokken ketenpartners;
 • adviseren of een fraudezaak wordt overgedragen aan de sociaal rechercheur of in eigen beheer wordt opgepakt;
 • het signaleren van feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor acties gericht op het voorkomen van fraude;
 • ondersteunen, informeren en adviseren van de klantmanagers op het gebied van fraudealertheid en fraudebestrijding;
 • het (mede) zorgdragen voor de (verdere) uitrol en doorontwikkeling van het fraudepreventiebeleid, het signaleren van relevante ontwikkelingen in het werkgebied en het doen van verbetervoorstellen (voor beleid);
 • het actief opzoeken van de samenwerking met collega’s van de klantmanagers inkomen, klantmanagers participatie en collega’s bij de WerkCorporatie
 • het onderhouden van interne contacten en externe contacten zoals, sociale recherche, andere gemeenten, politie, Nederlandse arbeidsinspectie en uitkeringsinstanties

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als fraudepreventiemedewerker voor de participatiewet

Functie wensen

 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als fraudepreventiemedewerker voor de participatiewet
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving (Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wet- en regelgeving)
 • Ervaring met/ kennis van de Suite van Centric

Extra informatie

 • Plaats Emmeloord
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 1-2-2023
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.