Functieomschrijving

Als Functionaris Gegevensbescherming (FG) houd jij binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je werkt zelfstandig als toezichthouder, initiatiefnemer, adviseur, controleur.
Je wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.
Je bent contactpersoon namens de gemeente Schagen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en werkt intern nauw samen met de Privacy coördinator. Vanuit nabijheid en betrokkenheid heb je zicht op wat binnen de organisatie van belang is vanuit de AVG.
Je rapporteert aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Taken en verantwoordelijkheden 
I
nterne toezichthouder: toezien op naleving van zowel de AVG en andere wetten met betrekking tot gegevensbescherming als het beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en rapportage hierover aan het College.
Samenwerken met en namens gemeente Schagen als contactpunt optreden voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Fungeert als meldpunt voor datalekken en houdt een register van datalekken bij.
De FG ziet toe op de bewustmaking en de opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel.
Voorlichten, informeren en adviseren van organisaties, betrokken derde partijen en de werknemers die verwerken over hun verplichtingen m.b.t. (persoons)gegevensbescherming.
Vanuit privacy oogpunt ondersteunen bij het beheer en onderhoud van standaarddocumenten voor verwerkersovereenkomsten, convenanten en reglementen.
Desgevraagd adviseren omtrent Data Protectie Impact Assessments (dPIA’s), uitgevoerd door de Privacy coördinator en toezien op de uitvoering daarvan.Opstellen Controleplan op het gebied van privacy / AVG. Toezicht houden op de afhandelingstermijnen van verzoeken om inzage, correctie en verzet ten aanzien van persoonsgegevens en eventueel adviseren over afhandeling.
 

Functie eisen

  • Je hebt academisch werk en denkniveau
  • Je hebt kennis van/ervaring met gegevensbescherming, privacywetgeving en gegevensverwerking (aantoonbaar te maken door CIPP/E, CIPM of vergelijkbaar
  • Je hebt ervaring als FG bij voorkeur in een gemeente of andere overheidsorganisatie

Functie wensen

  • Geen 

Extra informatie

  • Plaats Schagen
  • Opleidingsniveau HBO/WO
  • Aantal uur 16 uur per week
  • Startdatum 9-10-2022
  • Geschikt voor ZZP? Ja
  • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.