Functieomschrijving

Je gaat aan de slag bij het team Functioneel Beheer DVL, subteam Online Dienstverlening van de vakgroep Functioneel beheer.  In dit team worden 2 applicaties, TrippleForms en KIM ingezet.  Het team werk nauw samen met een scrum team bestaande uit ontwikkelaars,  Business ProductOwner en Functioneel beheerders. Hier is behoefte aan een specifieke medewerker die een meer coördinerende rol heeft op technisch vlak. Het gaat hierbij met name over beheer van server(s) waarop TriplEforms en KIM draaien, het ontwerpen van technische koppelingen tussen TriplEforms en andere applicaties, het ondersteunen van het scrumteam waar het gaat om het effectief en efficiënt inrichten en gebruiken van de koppelvlakken in de TriplEforms formulieren inclusief het opstellen van plannen en de bijbehorende communicatie hierover. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het Technisch Team van Softwareleverancier. 

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Deelnemen aan LCM trajecten en advies geven over de KIM upgrade en de TriplEforms 5.0 upgrade
 • Meewerken aan vernieuwingsprojecten die geprioriteerd worden vanuit de PO binnen de scrumteam
 • Aansturen van hosting- en netwerkleveranciers  KPN en MOTIV bij aansluitingen van TrippleForms en KIM
 • Samen met je collega-beheerders houd je de beheerdocumentatie van TrippleForms en KIM op orde, waaronder het functioneel- en technisch ontwerpen
 • Je neemt als functioneel beheerder deel aan projecten en werkgroepen voor de doorontwikkeling van Trippleforms en KIM, de functionele beheerorganisatie en de informatievoorziening van het I-domein
 • Inwerken nieuwe Functioneel beheerders die het team komen versterken
De organisatie 
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De afdeling 
Vrijwel alle producten en diensten van de gemeente komen tot stand via informatie-intensieve processen. De opdracht voor de vakgroep Functioneel beheer is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatie-huishouding en informatievoorziening die de primaire processen van de stad ondersteunen, in dit specifieke geval van de directie Belastingen zodat zij een bijdrage leveren in de vorm van heffen, innen en waarderen van de stad Amsterdam.

Functie eisen

 • Je  beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau
 • Je bent in het bezit van het TrippleForms certificaat
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van een gelijke functie in de rol van technische coördinatie

Functie wensen

 • Je hebt ervaring met werken in agile teams
 • Je hebt kennis van en ervaring met tooling zoals Jira, of Miro
 • Je hebt ervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerpen en procedures

Extra informatie

 • Plaats Amstel
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.