Functieomschrijving

Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn wij o zoek naar een gebiedsmanager winkelsteeg. Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in de bestaande stad en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Binnen Kanaalzone-Zuid is Winkelsteeg één van de aangewezen gebieden waarin ontwikkeld wordt. Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 vastgesteld. Hierin is besloten om circa 3.800 woningen te realiseren. Inmiddels worden de eerste deelprojecten binnen Winkelsteeg voorbereid. Om de woningbouw te kunnen realiseren wordt de huidige infrastructuur aangepast, de kabels en leidingen verlegd en het gebied bouwrijp gemaakt. Binnen het projectteam Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg zoeken wij een Gebiedsmanager voor deelgebied Stationsomgeving Goffert - Novio Tech Campus. De werkzaamheden hebben betrekking op het aansturen en coördineren van woningbouwontwikkelingen rondom station Nijmegen Goffert - Novio Tech Campus in het kader van gebiedsontwikkeling Winkelsteeg.

Taken
 • Het aansturen van de projectontwikkelaar en projectteam Stationsomgeving Goffert-NTC
 • Het borgen van tijdige besluitvorming binnen het deelgebied om voortgang te waarborgen t.a.v. de woningbouwontwikkeling.
 • Het onderhouden van een goede relatie met relevante stakeholders in het gebied.
 • Het deelnemen in het Management Team (MT) Winkelsteeg en het bijwonen van het MT overleg (1 uur p/w).
 • Het bewaken van de kaders vanuit de Ontwikkelvisie Winkelsteeg en borgen dat het door de raad vastgestelde programma wordt gerealiseerd.
 • Het mede bedenken van de inkoopstrategie voor de strategische aansturing grondexploitatie.
Competenties
 • Je bent in staat tijdig en weloverwogen besluiten te nemen om de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Goffert-NTC van de grond te krijgen.
 • Je bent in staat om het college, de raad en directeuren van stakeholders mee te nemen in het proces om te komen tot de realisatie van de gebiedsontwikkeling.
 • Je bent vaardig in onderhandelingstrajecten met stakeholders (intern / extern).
 • Je bent integer, stressbestendig en positief en laat je niet uit het veld slaan bij tegenslagen of veranderingen.
 • Je zet je eigen specialisme in voor het geheel en onderhoudt een relevant netwerk.
 • Je kan goed in een team werken, maar bent zeker ook in staat om zelfstandig en resultaatgericht activiteiten uit te voeren.
 • Je bent pragmatisch en oplossingsgericht om issues zelfstandig op te lossen binnen de gestelde kaders.

Functie eisen

 • Aantoonbaar minimaal 10 jaar (sinds 2010) ervaring op directieniveau bij een integrale gebiedsontwikkelaar
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar (sinds 2017) ervaring met grootschalige (>2.000 woningen) binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
 • Aantoonbaar minimaal 10 jaar (sinds 2010) ervaring met strategische aansturing grondexploitaties
 • Aantoonbaar een afgeronde opleiding op WO- niveau

Functie wensen

 • Aantoonbare kennis en ervaring in het onder tijdsdruk ontwikkelen van een stedelijk deelgebied van >1.000 woningen
 • Aantoonbare ervaring met politieke en bestuurlijke trajecten binnen een gemeente met >100.000 inwoners
 • Aantoonbare ervaring in het meekrijgen van relevante stakeholders en partijen in woningbouwontwikkelingen van >1.000 woningen
 • Aantoonbare ervaring in onderhandelprocessen met relevante partijen in een gebiedsontwikkelingen

Extra informatie

 • Plaats Nijmegen
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 8-16 uur per week
 • Startdatum 1-11-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.