Functieomschrijving

Voor gemeente Súdwest-Fryslân zijn we op zoek naar een Gebiedsteam medewerker met specialisatie WMO. Ze hebben te maken met een werkvoorraad op het gebied van Wmo begeleidingsvraagstukken. Voor een half jaar zijn zij op zoek naar ervaren Wmo consulenten die geroutineerd zijn in het herbeoordelen van zowel ondersteuningsvraagstukken individuele begeleiding als dagbesteding/ begeleiding groep. De consulenten maken onderdeel uit van bestaande gebiedsteams waarbij zij voornamelijk zich toeleggen op de uitvoering van deze herbeoordelingen. Sinds januari jongstleden doen zij de herbeoordelingen in nauwe samenwerking met de hoofdaanbieders van deze maatwerkvoorzieningen. Gezien de recente implementatie van deze nieuwe werkwijze zijn flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheden een must bij de uitvoering van deze opdracht. 

Verantwoordelijkheden
 • Pak je meldingen op van de werkvoorraad en doe je vooronderzoek in het dossier. Je doet zorgvuldig onderzoek  naar de ondersteuningsvraag  van de inwoner. Daarbij kijk je naar alle leefgebieden in samenhang. 
 • Ben je gericht op preventie en het terugdringen van niet noodzakelijke ondersteuning Je bent gewend te werken met het voorliggend veld.
 • Stel je in samenwerking met de inwoner en betrokkenen een gedegen ondersteuningsplan op. Deze bevat de informatie die noodzakelijk is voor je onderzoek en je legt hierin concreet de te behalen resultaten vast. 
 • De resultaten worden afgestemd met de hoofdaanbieder Wmo onder jouw procesregie.
 • Hierbij maak je duidelijke afspraken rondom evaluaties m.b.t de ingezette zorg met de hoofdaanbieder en de bewoner.
 • Draag je zorg voor tijdige, juiste en leesbare rapportages en gegevensverwerking

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding Social Work of vergelijkbare relevante opleiding
 • Je hebt kennis van Wet maatschappelijke ondersteuning

Functie wensen

 • Je hebt een brede Wmo ervaring

Extra informatie

 • Plaats Sneek
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 28-36 uur per week
 • Startdatum 3-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.