Functieomschrijving

Voor het team Viewer Regels op Kaart van het Kadaster zijn wij op zoek naar een GEO Frontend Software Engineer.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). Ze zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

De Viewer Regels op de Kaart is de GEO-viewer van het DSO Omgevingsloket. De viewer maakt het mogelijk om op te zoeken welke regels gelden voor een specifieke activiteit op een bepaalde locatie. Deze regels zijn te bekijken in samenhang met regels die in voorbereiding zijn en regels die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om regels te bekijken die in het verleden geldig waren.

Werkzaamheden
Jedraagt bij aan het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijk software componenten. Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. Je werkt hierbij nauw samen met de informatie-analist en UX-designer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stem je af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist. Voor deze opdracht is uitgebreide kennis van en ervaring met DSO-standaarden, OpenLayers en NgRx vereist, voor het verwerken, combineren en tonen van regels uit omgevingsdocumenten als GEO-data. Je bent ook in staat om een rol als lead developer te nemen in het team.

Belangrijkste technieken, methoden en tools
 • RxJS
 • Typescript
 • Angular
 • ES6
 • NgRx / Redux
 • Karma, Jasmine Marbles
 • GraphQL
 • NodeJS
 • OpenLayers GEO viewer
 • XML/GML
 • GeoJson
 • Robot Framework
 • Prometheus / Grafana
 • Docker / Kubernetes
 • Git, Maven, Jenkins, Sonar, Jira
Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
 • Complexe programmeervraagstukken tijdig en conform specificaties opleveren. En wanneer dit niet lukt, duidelijk kan onderbouwen waarom het complexe programmeervraagstuk vertraging oploopt (niet gespecificeerd of onvoorzien) of onmogelijk op de gespecificeerde wijze kon worden voltooid (impediment)
 • Management (on)gevraagd adviseren ten behoeve van een ander team dat een vergelijkbare applicatie ontwikkelt op dezelfde codebase
 • Technische assistentie verlenen aan een ander team dat op dezelfde codebase ontwikkelt
 • Specialistische kennis van DSO-standaarden, OpenLayers en NgRx toepassen in vorm van advies en in softwareproducten
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing
 • Deelnemen aan de SAFe/Agile Program Increment events van het DSO-programma
Taken
 • Sparren over ontwerpkeuzes en toekomstbestendige oplossingen (stabiliteit, robuustheid, onderhoudbaarheid, performance)
 • Peer reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling)
 • Actief ontwikkelen aan de verschillende software componenten
 • Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten
 • Actief bijdragen aan het ontwikkelen van unit tests en testautomatisering
 • Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren
 • Deelnemen in de software development community
 • Toepassen en bijhouden van ontwikkelstandaarden.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring met frontend software ontwikkeling met Angular en Typescript
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring met NgRx
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring met Geo-viewers, bij voorkeur met OpenLayers en het verwerken en presenteren van GEO-data in een frontend applicatie
 • Minimaal 3 jaar ervaring met minstens 10 van de andere hierboven genoemde technieken, methoden en tools
 • Minimaal 1 jaar ervaring met DSO-gerelateerde standaarden
 • Ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Apeldoorn
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 - 40 uur per week
 • Startdatum 02-01-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.