Functieomschrijving

Voor de Provincie Utrecht zoeken wij een GeoHydroloog.

Binnen het team Water en Bodem voert het cluster Grondwater de onderdelen grond- en drinkwater uit het Bodem en Waterprogramma uit.

Als geohydroloog ga je aan de slag met de grondwatervraagstukken binnen de provincie Utrecht. Deze vragen gaan over effecten op andere belangen van toekomstige locaties waar drinkwaterbedrijven grondwater willen winnen, maar ook over de mogelijke knoppen om aan te draaien om het grondwatersysteem in de natuurgebieden op orde te krijgen.
Technische vraagstukken die jij begeleidt en vertaalt naar begrijpbare voorstellen.
 • Je onderhoudt contacten met collega (geo)hydrologen die werkzaam zijn bij de waterschappen en de drinkwaterbedrijven
 • Je gaat aan de slag met het vraagstuk om bodemdaling en broeikasgasuitstoot uit veenweidengebieden te remmen. Dit in relatie tot de waterhuishoudkundige en agrarische vraagstukken in het landelijk gebied
 • Je zet je in dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied)
 • Je evalueert het grondwaterbeleid en doet onderzoek om het beleid te verbeteren
 • Het uitzetten en/of begeleiden van studies met grondwatermodellen en naar de interpretatie van monitoringsgegevens
 • Beantwoorden van vragen van collega's over het grondwatersysteem
 • Het actief meedenken vanuit het grondwatersysteem in de gebiedsprocessen die ze opstarten in het landelijk gebied
 • Het toetsen van initiatieven van derden
 • Het up-to-date houden van de kennis binnen de provincie over grondwater en grondwatermodellen door het volgen en uitdragen van nieuwe ontwikkelingen
Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van aardwetenschappen, fysische geografie of vergelijkbaar

Functie wensen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als geohydroloog
 • Werkervaring met grondwaterwinning
 • Kennis van het remmen van bodemdaling in veenweidengebieden
 • Kennis van het remmen van broeikasgasuitstoot in veenweidengebieden
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het toepassen van grondwatermodellen

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb