Functieomschrijving

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een HRM IT Businesspartner/Productowner HRM.

Omschrijving project waarbinnen je te werk wordt gesteld
De afdeling Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een businesspartner HRM IT businesspartner/productowner HRM.

Vanuit de afdeling DPI Bedrijfsvoering adviseren zij over de (in-)richting van processen en systemen en regisseren zij vervolgens de realisatie, implementatie en het beheer ervan. Zij doen dat specifiek voor de bedrijfsvoering van het Kadaster. Denk hierbij bijv. aan HRM-processen, financiële huishouding, facilitaire ondersteuning, inkoopprocessen, enz.

Jij gaat je specifiek richten op de ondersteuning van de HRM-processen binnen het Kadaster en zult daarom meer bij de directie Personeel en Organisatie (P&O) te vinden zijn dan bij de afdeling DPI Bedrijfsvoering.

De directie P&O staat aan de vooravond van een aanbesteding voor een nieuw ERP systeem waarmee ze de processen voor HRM, Financiën en Inkoop willen moderniseren en optimaliseren. De huidige IT-ondersteuning voor HRM processen wordt niet meer doorontwikkeld en richt zich alleen nog op continuïteit en eventuele wettelijk verplichte wijzigingen. Jij komt dus terecht in een situatie waarmee je met één been ‘in het nieuwe’ staat en met één been ‘in het oude’.

Ze zoeken een HRM IT businesspartner/productowner HRM die juist in deze veranderende en schuivende situatie de directie P&O optimaal projectmatig kan ondersteunen in het vertalen van de nieuwe P&O strategie, de procesoptimalisatie en standaardisatie in aanloop naar de vervanging van het ERP systeem t.b.v. een optimale dienstverlening op basis van medewerker self service (employee journey).

Opdrachtomschrijving
 • Jij staat de directie Personeel en Organisatie bij in de voorbereiding op het nieuwe ERP systeem. Hier moet je bijv. denken aan het (organiseren van het) leveren van input voor de aanbesteding, het optimaliseren van processen ter voorbereiding op het nieuwe ERP systeem, het (organiseren van het) opstellen van acceptatiecriteria, bijdragen aan het verander-, implementatie- en beheerplan, iedereen aangehaakt en op de hoogte houden, enz.
 • Daarnaast ondersteun je de medewerkers van de directie P&O om het maximale te halen uit de bestaande IT-ondersteuning voor HRM processen. Hier kun je bijv. denken aan het (verder) inzetten van bestaande functionaliteiten, zoals bijv. een documentgenerator.
 • Tot slot ben je ervoor verantwoordelijk om de huidige (IT)-ondersteuning voor HRM processen op een goede manier draaiende te houden. Hiervoor vervul je de rol van productowner en ben je onderdeel van het scrum/agile team (geplaatst bij de directie Beheer en Ontwikkeling van Informatietechnologie) dat zorgt voor het beheer en onderhoud van de voornaamste systemen die binnen de directie P&O worden gebruikt, namelijk SAP HCM en Succesfactors. In verband met de vernieuwing van het ERP systeem richt dit team zich op de continuïteit van de systemen en de eventuele wettelijke wijzigingen die nodig zijn en vindt er geen vernieuwing meer plaats. Jouw werkzaamheden betreffen bijv. het beheren van de backlog, het in samenspraak met het scrum/agile team bepalen van de planning voor het komende kwartaal en de komende sprints, het communiceren over en afstemming zoeken met collega productowners m.b.t. prioritering en planning, enz.
Samen met de directie Personeel en Organisatie en het scrum/agile team zorg je ervoor dat er maximale waarde wordt geleverd voor de stakeholders binnen de directie P&O. Je kent de HRM processen goed en wat er speelt aan issues en wensen maar ze verwachten niet dat je de ins en outs van de systemen kent. Daarvoor hebben zij voldoende experts in huis. Je zorgt dus vooral voor een goede verbinding tussen de directie P&O, het scrum/agile team en andere betrokkenen binnen het Kadaster (zoals bijv. de business architecten).

Belangrijkste technieken, methoden en tools:
 • SAP HCM/SuccessFactors;
 • Agile/scrum.
Competenties
 • Empathisch, antenne, verbinder, open, transparant
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling sterk
 • Teamspeler
 • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief
 • Klantgericht
 • Analytisch vermogen
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Resultaatgericht
 • Organisatievermogen

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt een (bachelor) hbo-opleiding of hoger afgerond
 • Je hebt minimaal 3 jaar bewezen ervaring als HR IT partner in een agile/scrum omgeving
 • Je hebt aantoonbare ervaring met succesvol samenwerking in multidisciplinaire (agile) teams van professionals
 • Je taalniveau Nederlands is minimaal B2

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Apeldoorn
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32-36 uur per week
 • Startdatum 08-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.