Functieomschrijving

Voor de Gemeente Venlo zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager Buurten met talent.

Wij zoeken een energieke, ervaren, innovatieve en betrokken professional met sterke communicatieve vaardigheden en een ruime kennis van - en ervaring in het maatschappelijk domein. Aantoonbare ervaring met samenlevingsopbouw en publiek-private samenwerking is een pré.

De Implementatiemanager stelt zich als dienend leider op naar de Verbinders en is waar nodig sturend en daadkrachtig. De Implementatiemanager kan brede veranderprocessen vormgeven, rekening houdend met belangen op diverse niveaus. Je inspireert en triggert de (diverse) gesprekspartners op een positieve wijze, en durft als het nodig is ook controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken en erop door te gaan. Bekendheid in en met de gemeente Venlo, zowel (vooral) samenleving als gemeentelijke organisatie, is een pré.

Taken en verantwoordelijkheden
De Implementatiemanager werkt samen met de Projectleider in opdracht van de programmamanager Gezond en Actief Venlo. In de lijnorganisatie behoort de Implementatiemanager tot het team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid. Op taak- en activiteitenniveau zie we in de rol van Implementatiemanager - naast bovenstaande - tenminste onderstaande activiteiten:
 • Deelname aan de bredere Fier op Venlo-structuur ter borging van optimale integraliteit en realisatie van de Fier op Venlo-ankers
 • Organiseren en voorzitten van bijeenkomsten vanuit Buurt met talent, in samenspraak met de Verbinders
 • Ophalen en bundelen van ‘verhalen’ en ‘practices’: het ‘verhaal’ van Buurten met talent & Fier op Venlo ontwikkelen en boeiend (laten) vertellen
 • Organiseren van (ook co-creatieve) sessies /  bijeenkomsten ter inspiratie en/of kennisdeling, deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling
 • Tweemaandelijks (schriftelijk en mondeling) een update geven van de voortgang van het implementatieproces
 • Proactief informeren van betrokken partijen over relevante ontwikkelingen, stand van zaken en kansen
 • Meedenken in de begrotingscyclus 2024 over de veranderingen die onder invloed van Fier op Venlo nodig, wenselijk en mogelijk zijn
 • Proactief ambassadeur zijn van Fier op Venlo en Buurten met talent en als zodanig mede-ambassadeurs werven intern en extern
Competenties
 • Zelfstandig en in opdracht van kunnen (samen)werken
 • Helicopterview hebben en toepasbaar maken
 • Coachend leidinggeven
 • Koersvast
 • Stijlflexibiliteit in communiceren
 • Overtuigingskracht
 • Belangen verbinden

Functie eisen

 • Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met het coördineren of leiden van maatschappelijke ontwikkelprocessen
 • Je hebt ervaring met het succesvol verbinden van en samenleving c.q. bevolkingsgroepen en ambtelijke organisaties en maatschappelijke partners

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats Venlo
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 1-2-2023
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.