Functieomschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering (G&U) is verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw en reconstructie van projecten op het gebied van de wegeninfrastructuur, openbaar vervoer (concessies en projecten), nazorg stortplaatsen, bodemsanering en de grondverwerving en -beheer van de provincie Gelderland. Met de ontwikkelingen, vraagstukken en opgaven op het terrein van o.a. landbouw, natuur, water, klimaat, mobiliteit, woningbouw, droogte en stikstof ligt er voor de provincie een grote opgave in het ruimtelijke domein. Realisatie van deze opgaven vraagt ook realisatiekracht.? 

De afdeling bestaat uit 8 teams: Projectmanagement, Ontwerp, Realisatie, Aanbesteding en Concessiemanagement, Omgeving, Project- en Procesbeheersing (P&P), Aanpak Piekbelasting en Grond. In totaal telt de afdeling momenteel ca. 200 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. 

Het team Grond zorgt voor de aan- en verkoop van grond en onroerende zaken voor zowel infrastructurele- natuur als omgevingsdoelen. Ook de hieruit voortkomende planschades worden opgepakt. Daarnaast wordt het pachtbeheer van grond en gebouwen van de provincie bijgehouden en gemuteerd. Het team Grond houdt zich tevens bezig met gebiedsprocessen in de land- en tuinbouw. Doel is om samen met de boeren in gebieden te werken aan de transitie richting een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een goed verdienmodel. 

Bij een eventuele verlenging zal het aantal uren opnieuw bepaald worden op basis van het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

Als interim teammanager Grond heb je de volledige focus en aandacht voor de teamleden en de teamontwikkeling.  

Teamontwikkeling en HR 

 • Je hebt de HR-verantwoordelijkheid voor circa 30 medewerkers.  
 • Je bewaakt het proces van  de teamontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het plan van aanpak voortkomend uit de RI&E.  
 • Je draagt zorg voor en stimuleert een prettig werkklimaat. Je bent de verbindende factor voor het team en motiveert medewerkers om mee te?denken over de werkzaamheden. Je stimuleert feedback geven en ontvangen binnen het team. 
 • Je voert continue het goede gesprek met de medewerkers, je koppelt de teamdoelen aan de individuele ambities en talenten. 
 • Je zorgt voor de algemene werkverdeling, de overleggen van de verschillende onderdelen en het proces van de teamontwikkeling. Je zorgt voor verbinding met aanliggende beleidsterreinen en je zorgt ervoor dat de werkzaamheden van Grond in de werkprocessen op de juiste manier naar voren komen en geborgd zijn. 

Inhoud  

De interim teammanager Grond werkt nauw samen met de Coördinator Grond. De Coördinator Grond richt zich op de inhoudelijke aspecten van het werk dat Team Grond verzorgt. Het betreft onder meer de toetsing, sturing/keuzes en totstandkoming van adviezen, beheer gebouwen en gronden, transacties. Het overleg met interne opdrachtgevers en het aanspreekpunt voor politieke vragen. Ten aanzien van de inhoud is de Coördinator Grond het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor de teamleden. 

Algemeen Management Team (AMT) G&U 

Als interim teammanager Grond ben je onderdeel van het AMT van G&U en draag je bij aan de doorontwikkeling van deze nieuwe afdeling. Je zoekt de verbinding met andere afdelingen indien nodig. 

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als leidinggevende met HR verantwoordelijkheid voor een team van minimaal 20 medewerkers.

Functie wensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 15/7
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? NTB