Functieomschrijving

Voor de gemeente Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een Interim Teammanager Vastgoed.

De organisatie
Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Het cluster
Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Het team
Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille.

De functie
Management
 • Dagelijkse aansturing van het team Vastgoedzaken (22 fte).
 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuzes in de hoeveelheid opgaven.
 • Samen met andere MT leden besluiten nemen over de strategische opgaven van de gemeente, meedenken en adviseren over bedrijfvoeringsvraagstukken.
 • Samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel.
 • Adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekking hebben op het werkveld vastgoed.
 • Doorontwikkelen van de bestaande beleidskaders.
 • Sturen op en afhandelen van overige bestuurlijke afspraken.
Veranderopgave
 • De ontwikkeling van team Vastgoed naar meer strategisch portefeuillebeheer.
 • Doorontwikkelen van diversen rapportages en bedrijfvoeringsprocessen.
 • Doorontwikkelen van team technisch beheer.
 • Opleiden en inwerken van diversen nieuwe collega’s.
 • Inkoop van onderhoud optimaliseren.
 • Verdere ontwikkeling van de monitoring van de inkomsten en uitgaven onderhoudsvoorziening en overige begrotingsposten.
 • Een aantal medewerkers is specifiek belast met onderwijshuisvesting. In de tweede helft van 2024 wordt besloten of dit een vakgroep binnen team Vastgoedzaken blijft of een zelfstandig team van circa 6 fte. In beide gevallen is er een sterke relatie met de werkzaamheden van team Vastgoedzaken en zal er een implementatietraject moeten worden doorlopen.
 • We hebben de verduurzamingsopgave globaal in beeld voor de hele portefeuille; Hiervoor dient een programmatische aanpak te worden opgesteld en de uitvoering te worden opgestart.
Borgen
 • Aanscherpen primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden.
 • Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waarde dialogen en eigenaarschap.
 • Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager.
 • Beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.
Jouw profiel 
 • Je bent in staat is om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten.
 • Je creëert een uitdagende leeromgeving en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers.
 • Je hebt ervaring met weerstand en weet dit om te zetten in positieve energie.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau met een relevante studierichting (bijvoorbeeld financieel, juridisch, vastgoed)
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid, bij een grote gemeente (minimaal 150.000 inwoners)
 • Minimaal 2 jaar ervaring met de beleidsvelden die verantwoordelijk zijn voor de formulering van de huisvestingsbehoefte (sport, welzijn, cultuur, recreatie, onderwijs)
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met en verantwoordelijk voor het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie vanuit een lijnmanagersrol voor minimaal 15 fte

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Hoofddorp
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 01-09-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.