Functieomschrijving

Voor de Politie Rotterdam zijn wij o zoek naar een IV expert IAM. De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de PenC cyclus. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. Het Team Informatievoorziening experts (IVE) houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architecturen; het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en de uitvoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Taken
Je bent verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van gewenste producten. Hierbij houd je zelf de deadlines in de gaten en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkplanning en bewaakt de voortgang. Je vertaalt informatie en analyses naar functionele behoeften en implementeert deze. In overleg met de (Coördinerend) Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken en dergelijke om te komen tot een resultaat. Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan. Je treedt op als intermediair tussen de (Coördinerend) Businessexpert en de vraagorganisatie (ICT - business) waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen. Je ziet en begrijpt de relaties met de andere bedrijfsvoering domeinen en verbindt deze op informatiemanagement waar nodig.
Door jouw kennis op het gebied van IAM en Role en Attribute based access (RBAC/ABAC) kan jij op de juiste wijze adviseren over de functionele mogelijkheden van IAM. Je anticipeert op ontwikkelingen in het ICT/IV-landschap binnen de Politie en functionaliteiten in de applicaties en systemen met oog op de roadmap voor IAM voor de komende jaren en het toepassen van IAM. Daarbij heb je oog voor effecten op in-, door- en uitstroom (IDU) van medewerkers binnen de Politie organisatie mbt IAM.

Competenties 
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met implementatietrajecten van Identity- en Access management systemen en provisioning van bedrijfsvoeringsystemen en fileservers, binnen grote (1.000+) organisaties
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met RBAC, ABAC, provisioning en lifecycle management

Functie wensen

 • Aantoonbare werkervaring op conceptueel IAM niveau
 • Aantoonbare werkervaring met standaard software One Identity
 • Aantoonbare werkervaring met Agile, Scrum of vergelijkbaar
 • Bij voorkeur in het bezit van security gerelateerde certificaten waaronder CISSP en/of CISM en kennis van ISO 27001
 • Aantoonbare werkervaring binnen de Politie

Extra informatie

 • Plaats Rotterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 7-11-2022
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.