Functieomschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zoeken wij een Jeugdconsulent.

De werkzaamheden zijn specifiek voor gebiedsteam Aalsmeer.
Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel te bereiken. Je bent een procesregisseur, die onderzoek uitvoert naar de best passende jeugdhulp voor jeugd en gezinnen.
Je werkt systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht en hanteert een integrale aanpak. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen binnen bij een vast team per gebied. Je sluit aan bij de casuïstiek van 1 team, maar pakt mogelijk casussen op uit alle teams.  

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het oppakken van aanvragen voor jeugdhulp, zowel Zorg in Natura als PGB. Je maakt een analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezins(systeem). Je helpt de jeugdige en het gezin om zelf hun problematiek/hulpvraag te bepalen. Je geeft informatie en advies en verwijst naar algemeen toegankelijke voorzieningen.

Verder bestaat de opdracht uit het opstellen van een perspectiefplan en een tijdige doorverwijzing bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijf je deze monitoren, ook na beëindiging van hulp of vanwege problemen die zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie).
Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier. Je signaleert (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op.
Daarnaast onderhoud je contacten met instellingen over de kwaliteit/tevredenheid van de geleverde hulp, heb je periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren en beheer je de relaties met scholen, jgz en huisartsen. In deze functie werk je nauw samen met jongerenwerkers, leerplicht, top 1000 regisseur, sociaal team en met collega’s van Sociale Voorzieningen en Werk en Inkomen.

Organisatie
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
De afdeling Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
De afdeling voert taken uit op de volgende onderdelen: 
 • Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team)
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs)
 • Beleid (advies/opdrachtverlening jeugd en onderwijs, individuele en collectieve voorzieningen)
Jeugdhulpverlening richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team bestaat uit 27 jeugdhulpverleners/jeugdconsulenten en werken in gebiedsteams: Amstelveen Noord en Zuid en Aalsmeer.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde bachelor HBO opleiding in de richting van orthopedagogiek, psychologie, SPH/Social Work
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als Jeugdconsulent bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 4 jaar
 • Geldige SKJ Registratie

Functie wensen

 • Werkervaring met Suite4SD
 • Werkervaring met aandachtsgebied huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Ruime ervaring met complexe casuïstiek (drang/dwang), opgedaan in de afgelopen 5 jaar

Extra informatie

 • Plaats Amstelveen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 1-8-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb