Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Juridisch Planologisch Medewerker.

De functie
Als strategisch adviseur omgevingsrecht (juridisch planoloog) ben je betrokken in de projectteams van de gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam voor de advisering op het vakgebied Omgevingsrecht.

Je verzorgt de strategische juridisch planologische advisering op stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en andere projecten gerelateerd aan een goede, gezonde leefomgeving. Dit doe je op basis van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. Je werkt met het projectteam en verzorgt tevens het bestuurlijke traject van de juridisch planologische producten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en alle daarbij komende werkzaamheden voor Amsterdam.

Werkzaamheden
 • Is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER.
 • Redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording.
 • Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van wijzigingen omgevingsplan en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages.
 • Adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op.
 • Adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten.
 • Volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet en aanverwante milieuwetgeving alsmede relevante jurisprudentie.
 • Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten.
 • Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur.
 • Oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders.
 • Een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.
De organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen ze ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven zij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. Ze willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. Ze koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor hun organisatie én hun stad.

De opdrachtgever
R&D is de RO-afdeling van de gemeente Amsterdam. Je bevindt je dan ook in de kern van de ruimtelijke ordening van onze hoofdstad. Hier wordt gewerkt aan meerjarenvisies, programma's, ruimtelijke plannen en aanvragen om de ruimtelijke ordening in Amsterdam op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Dit doen we in een bestuurlijke omgeving die door vele invloeden wordt bewerkt. Zorgvuldigheid is dan ook een groot goed.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Winimaal over een WO werk- en denkniveau
 • Ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen
 • Winimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh
 • Werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven)

Functie wensen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch adviseur c.q. projectleider bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 4 - 32 uur per week
 • Startdatum Zo spoedig mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.