Functieomschrijving

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. Ze zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Ze helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van de gemeente Hilversum wordt verwacht dat zij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben ze een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Hun kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat ze zich blijven ontwikkelen. Dan zijn ze nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar ze als gemeente voor staan.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Hoofdzakelijk juridische advisering, ondersteuning en afhandeling bezwaar, beroep en hoger beroepszaken op het vakgebied Wabo, Wro, Ww en Apv (bouwen, gebruik, vellen, aanleggen, uitwegen) en optreden als gemachtigde van het college van B&W bij de commissie bezwaarschriften/Rechtbank/ Raad van State
 • Algemene juridische advisering op het vakgebied Wabo, Wro, Ww en Apv (bouwen, gebruik, vellen, aanleggen, uitwegen)
 • Ondersteuning en juridische advisering bij aanvragen omgevingsvergunning en behandelen van zienswijzen/bedenkingen
 • Verweer voeren in/ondersteunen bij aandachtsdossiers
 • (Zienswijze) gesprekken voeren met in- en externe partijen
 • Bijdragen aan de invoering en implementatie van de Omgevingswet
 • Zelfstandig deelnemen aan (kortlopende) projecten en overleggen al dan niet als plaatsvervanger van collega’s
 • Overige voorkomende (juridische) werkzaamheden
Competenties 
 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Samenwerken
 • Oplossingsgericht
 • Mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Klantgericht

Functie eisen

 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Jurist bezwaar en beroep Wabo
 • Je bent beschikbaar in avonduren (vanwege vooraf geplande zittingen Commissie bezwaarschriften)

Functie wensen

 • Je hebt een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo niveau 
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jurist Wabo
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bezwaar en beroep binnen een gemeente 

Extra informatie

 • Plaats Hilversum
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24-36 uur per week
 • Startdatum z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.