Functieomschrijving

Voor de Waterschap Hollandse Delta zijn we op zoek naar een KAM coördinator.  Je dag invulling is divers. De ene dag bevind je je op het hoofdkantoor waar je TRA's beoordeelt en aanwezig bent bij de start van een project. De andere dag ben je buiten bij werkzaamheden op een rioolgemaal of een poldergemaal en rij je op de weg terug langs bij een zuivering om een veiligheidsronde te lopen. De KAM coördinator is verantwoordelijk voor het veilig verlopen van projecten in de fase van voorbereiding tot en met oplevering binnen diverse projectteams. Maar ook voor het veilig werken van onze medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. 
 
Taken
 • Ontwikkelen en beheren van het KAM-zorgsysteem en alle bijhorende documentatie 
 • Op orde brengen en houden van kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten 
 • Ontwikkelen van programma's voor het beperken en beheersen van blootstelling aan biologische, chemische en fysische risico's 
 • Uitvoeren van risico-inventarisaties en interne audits 
 • Aansturen en coördineren van externe audits 
 • Bijhouden van ontwikkelingen in de arbo- en milieuwetgeving 
 • Acties bedenken voor mogelijke calamiteiten en vastleggen in KAM-zorgsysteem 
 • Organiseren van bedrijfshulpverlening 
 • Vastleggen en monitoren van activiteiten op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid 
 • Schakelen met en rapporteren aan directie 
 • Voorstellen van verbeteractiviteiten en aanscherpen van beleid 
 • Draagvlak creëren voor milieu-, veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsbeleid 
 • Onderhouden van contact met certificerende instanties 
 • Beoordelen en accorderen TRA's, V&G plannen en overige veiligheidsplannen (en hulp bieden bij opstellen er van) 
 • Geven van toolbox meetings en voorlichting 
 • Uitvoeren van werkplekinspecties 
 • Adviseren bij schets-, voorlopige en definitieve ontwerpen van projecten 
 • Adviesrol bij calamiteiten 
 • Deelname aan teamoverleggen BO en ZO 

Functie eisen

 • Je hebt minimaal rijbewijs B 
 • Je hebt een VCA-Vol certificaat en beschikt over de basis PMB (veiligheidsschoenen klasse S3, helm, werk jas)

Functie wensen

 • Je hebt zeven jaar ervaring opgedaan in de gevraagde functie

Extra informatie

 • Plaats Ridderkerk
 • Opleidingsniveau MBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 5-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.