Functieomschrijving

Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Medewerker Beleidsuitvoering Natuurbeheer.

Opdracht
Binnen het team Natuur en Landbouw (NEL) ben je onderdeel van het cluster Subsidies, borging en compensatie natuur. Het cluster is onder meer verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer (ANLb), natuurbeheer, functieverandering van landbouwgrond naar natuur, en inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen. Als medewerker beleidsuitvoering natuurbeheer draag je bij aan het verlenen van deze subsidies. Binnen het cluster werk je in een hecht team van 5 á 6 personen samen en worden in onderling overleg de werkzaamheden verdeeld. Samen bouw je aan een stabiel en een goed werkend systeem voor de subsidieverlening.

Jouw werkzaamheden betreffen meer in het bijzonder:
 • Het beoordelen en afhandelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer, functieverandering, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen;
 • Het (in)regelen van complexe werkprocessen rondom de uitvoering van deze subsidieregelingen in overleg met andere teams binnen de provincie en met externe partijen;
 • Het leveren van een bijdrage aan gewenste wijzigingen van bestaande subsidieregelingen en het opstellen van nieuwe subsidieregelingen.
Je werkt hierbij intern samen met collega’s van o.a. de teams NEL, Water, grondzaken, het provinciale Subsidieloket en het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Extern werk je samen met agrarische collectieven, waterschappen, natuurcollectieven, grote natuurbeheerders en andere provincies (IPO en BIJ12), RVO en Boerennatuur.

De uitvoering van subsidieregelingen voor natuur is volop in beweging. Ze werken binnen de standaarden die de twaalf provincies gezamenlijk hebben afgesproken. Tegelijkertijd proberen ze maatwerk te bieden en vragen hun partijen buiten ook dit maatwerk. Als medewerker zit je continu in dit spanningsveld. Je bent in staat in te spelen op de vragen van buiten en in te schatten welke ruimte er binnen de standaarden gecreëerd kan worden. Je staat daarvoor stevig in je schoenen en kunt ook nee zeggen als de ruimte er niet is. Je bent in staat complexe problematiek uiteen te rafelen en helder op papier te zetten. Je ontwikkelt door en houdt daarbij goede aansluiting met IPO/Bij12 en RVO. In de overleggen met natuurbeheerders, natuurcollectieven en agrarische collectieven durf je ook zaken die minder goed gaan aan de orde te stellen.

De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is hun opgave om de aantrekkelijkheid van hun provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van hun ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Zij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen zij voor een goede balans tussen groen en groei.

Competenties
 • Je beschikt over onderstaande competenties
 • Je bent consciëntieus en kan goed plannen en organiseren
 • Je bent flexibel en klantgericht
 • Je werkt graag samen en beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt goed met tegenstrijdige belangen omgaan
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt een opleiding afgerond op minimaal hbo bachelor niveau
 • Je hebt aantoonbare kennis van het werkveld natuurbeheer en de relevante subsidieregelgeving
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het afhandelen van subsidieaanvragen

Functie wensen

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het domein landelijk gebied
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met Excel en GIS
 • Je hebt aantoonbare kennis van de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
 • Je hebt aantoonbare kennis van de subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32-40 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.