Functieomschrijving

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een medewerker binnendienst. Het team Landinrichting Midden is op zoek naar een Medewerker Binnendienst. De afdeling Landinrichting staat voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied, waarin de rechtszekerheid is gewaarborgd. Wij geven als experts op het gebied van ruilen en rechtszekerheid hier invulling aan. De afdeling richt zich op de uitvoerende werkzaamheden die samenhangen met de ondersteunende taak van het Kadaster voor provincies en andere overheden bij het uitoefenen van diens bevoegdheden. Het gaat om werkzaamheden die passen binnen onze wettelijke taak, meestal op basis van en beschreven in, de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Wij streven hierbij naar operational excellence, dat willen zeggen het leveren van excellente dienstverlening tot zo laag mogelijke kosten.
Als medewerker landinrichting bij het Kadaster ben je verantwoordelijk voor het technisch inrichten van het landelijk gebied. Samen met je projectteamgenoten vertaal je afspraken tussen overheden, belangencommissies en belanghebbenden naar grenzen, meetcijfers en een uiteindelijke akte. Zo worden plannen gerealiseerd en krijgen eigenaren en belanghebbenden waar zij recht op hebben. Tijdens een landinrichtingsproject worden percelen geruild om doelen te realiseren. Jij vertaalt de afspraken die gemaakt worden naar een goede, nieuwe kadastrale situatie in een speciaal daarvoor ontwikkeld GIS-systeem. Het gaat daarbij om het verplaatsen van grenzen en het creëren van nieuwe percelen, maar ook de administratie die daarbij hoort, zoals bijvoorbeeld hypotheken, erfdienstbaarheden en pachtcontracten. Jij geeft eigenaren en gebruikers in een gebied een vergelijkbare of betere plek. Wanneer alle procedures zijn doorlopen, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een akte, die grotendeels vertaald wordt uit de gegevens die jij in het systeem hebt gezet. Je bent onderdeel van het projectteam, samen met de projectleider, assistent projectleider, key user en medewerkers landinrichting. De projectleider en assistent projectleider maken de afspraken met betrokkenen, jij zorgt voor de technische uitvoering hiervan.

Taken
 • Inhoudelijk deskundige wettelijk instrumentarium (Wilg)
 • Klantgericht werken
 • Werken in teamverband
 • Voortgangscontrole en bewaking
 • Digitale analyses en administratieve verwerking van gegevens
 • Voeren van overleg
Competenties
 • Resultaatgericht
 • Adviesvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Affiniteit met administratie
 • Analytisch
 • Digitaal vaardig
 • Proactief en initiatiefrijk

Functie eisen

 • Een succesvol afgeronde opleiding (minimaal MBO-niveau), dan wel aantoonbare kennis en ervaring van vergelijkbaar niveau op dit gebied
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter op regionaal/provinciaal niveau
 • Ervaring met GIS techniek
 • Kunnen onderscheiden wanneer administratieve processen opgestart moeten worden om de rechtszekerheid te waarborgen
 • Algehele kennis en ervaring met computergebruik
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2

Functie wensen

Geen.

Extra informatie

 • Plaats Apeldoorn
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 1-1-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.