Functieomschrijving

 Voor de Provincie Limburg zijn wij op zoek naar een NODAS manager. De Provincie Limburg werkt intensief samen met andere overheden, markt- en kennispartijen en andere partijen in het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL . De ambitie is om met de technische ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility een optimale bereikbaarheid en het slimste wegennet van Europa te realiseren. De reiziger en het logistieke goed als centrale spil in een netwerk van mobiliteitssystemen en afnemer van slimme oplossingen en diensten. “Smart Mobility” is een zelfstandige opgave binnen het programma, met veel verbinding met de andere opgaven, infrastructuur en gebieden. In de opgave Smart Mobility staat innovatie centraal. Dat betekent risico nemen, snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en vragen en met een (inter)nationale blik werken. De doelen worden gerealiseerd door het ontwikkelen en toepassen van Smart Mobility oplossingen. Voor de uitvoering van de opgave wordt een programmatische aanpak gehanteerd, waarbij gekozen is voor meerdere zelfsturende inhoudelijke teams (hierna aangeduid als clusters), onder andere Smart Logistics (SML), Connected and Automated Driving (CAD), Verkeersmanagement (VM) en Slim Reizen. Daarnaast kent het programma een cluster Bedrijfsvoering. Ieder cluster binnen Smartwayz wordt aangestuurd door een Clustermanager. De Clustermanagers vormen samen met de Programmamanager het Programmateam Smart Mobility, dat verantwoordelijk is voor de programmasturing op strategisch en tactisch niveau binnen de bestuurlijke kaders.
Met deze uitvraag is Provincie Limburg op zoek naar de invulling van de functie Manager cluster Smart Logistics. De te selecteren kandidaat zal formeel door Provincie Limburg ingehuurd worden. Dit houdt in dat de Provincie Limburg formeel opdrachtgever is en als zodanig de aansturing van de kandidaat uitvoert. In praktijk echter, zal de kandidaat aangestuurd worden door de (twee) programmamanagers van Smartwyz. Los van mogelijkheid om vanuit thuis te werken, is de standplaats van de kandidaat primair bij de locaties van Smartwayz (Den Bosch en Helmond). Ongeveer eens per week zal de kandidaat in Maastricht ten kantore van Provincie Limburg werkzaam zijn.

Taken
 • De tactische en strategische aansturing van het programma (als lid van het programmateam).
 • De bijdrage van het cluster aan de programmadoelen en het realiseren van resultaten van het cluster in de krachtenbundeling Smart Mobility Zuid Nederland 2020-2023.
 • Een beheerste uitvoering van de projecten binnen het cluster, huidige voorbeelden van projecten zijn: Smart Logistics simulaties en de transportradar.
 • De in- en externe samenwerking van de ca. 15 medewerkers in het cluster.
 • Het ontwikkelen van nieuwe projectvoorstellen passend binnen het SmartwayZ.NL raamwerk.
 • Meedenken en meewerken aan de heroriëntatie van het programma na 2023.
 • Het zorgen voor nationale (en Europese) verbreding, opschaling, kennisdeling van projecten in het cluster.
 • Het leggen van strategische verbanden binnen organisaties in Nederland en daarbuiten relevant voor (de ontwikkeling van) het cluster.
 • Het volgen van marktontwikkelingen om blijvend adaptief van binnen naar buiten projecten op te zetten en te besturen.
 • Het contact met de 7 gebieden van SmartwayZ.NL (4 in Brabant ,3 in Limburg), waarbij de 3 Limburgse gebieden ondersteunt worden om breder dan logistiek samen te werken met SmartwayZ.NL. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij de vorming van hun werkpakketen.
 • Het bewaken en uitdragen van de programma kernwaarden (omgevings- en zelfbewust, relatie-, kennis- en resultaatgericht) binnen het cluster.
Competenties
 • Omgevingsbewustzijn: de kandidaat houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden en vertaalt deze naar het eigen werkterrein, is bestuurlijk en privaat (markt) sensitief en kan makkelijk schakelen tussen verschillende (publieke en private) belangen.
 • Relatiegerichtheid: de kandidaat zoekt de samenwerking op, is communicatief vaardig, toont vertrouwen in anderen, onderneemt actie om anderen enthousiast te maken en ontwikkelt relaties binnen en buiten het programma om doelstellingen te bereiken.
 • Kennisgerichtheid: de kandidaat beschikt over relevante kennis van het vakgebied en kan deze ontsluiten en delen. Begrijpt de taal van de markt en van de reiziger en houdt rekening met de behoeften en belangen van de markt en de reiziger.
 • Resultaatgerichtheid: de kandidaat richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat, levert de afgesproken resultaten op het afgesproken moment, heeft doorzettingsvermogen en is ondernemend. De persoon stuurt binnen een groep op samenwerking en op het bereiken van het doel, benut de kwaliteiten en eigenschappen van de groepsleden optimaal, kan loslaten, heeft een coachende houding en toont vertrouwen (dienend leiderschap).
 • Zelfbewustzijn: de kandidaat heeft gevoel voor eigenwaarde, een gezonde mate van zelfvertrouwen, bekijkt de eigen persoon realistisch, is innerlijk harmonieus en stabiel en accepteert zichzelf zoals hij/zij is. De persoon toont stevigheid, blijft effectief presteren bij onzekerheden en weerstand, ziet veranderingen aankomen en handelt daarnaar (adaptief) , durft risico’s te nemen en keuzes te maken (lef) en legt daar verantwoording over af.

Functie eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO-opleiding
 • Je hebt aantoonbaar ervaring opgedaan bij overheidsorganisaties op het gebied van management
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met een functie waarin hij/zij een team aanstuurt
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met Smart Logistics

Functie wensen

 • Je hebt ervaring opgedaan met publieke en publiek-private samenwerking
 • Je hebt t aantoonbaar ervaring met het tactisch en strategisch aansturen van een overheidsprogramma vergelijkbaar met SmartwayZ.NL

Extra informatie

 • Plaats Limburg
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 1-1-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.