Functieomschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager. 

Verantwoordelijkheden
Het programma Binnenstad visie 2040 is 1 van de verschillende gebiedsontwikkelingen van de gemeente Zoetermeer. Het programma Binnenstad bestaat uit 9 deelgebieden. Voor het deelgebied 6B (Dobbe) – project Centraal Park is een ruim ervaren (senior) omgevingsmanager nodig.

Binnen het bouwteam “Centraal Park” geef je sturing en lever je een belangrijk bijdrage om de afgesloten bouwteamovereenkomst tot een goed eind te brengen. Je bent primair verantwoordelijk om de maatschappelijke uitdaging op te zetten en borgen. Gezien de locatie van het werkgebied dien je ook de juiste sturing te geven op het maatschappelijk belang. Je krijgt geregeld te maken met diverse interne (gemeente Zoetermeer) en externe stakeholders (bewoners, ondernemers, e.d.).

Je werkt hierbij intensief samen met de projectmanager, technisch projectleider, (senior) directievoerder, junior directievoerder, toezichthouder(s). Je bent sparringpartner van de omgevingsmanager van de aannemer en contactpersoon bij verschillende stakeholders. Als omgevingsmanager borg je dat er draagvlak krijgt en behouden blijft gedurende de uitvoering. Je grijpt in als de situatie daar om vraagt samen met de (senior) directievoerder.

In tegenstelling tot de overige deelgebieden van het programma Binnenstad, bevinden zich binnen het deelgebied 6B geen woningbouw opgaven. De beoogde werkzaamheden van het project Centraal Park zijn hoofdzakelijk civieltechnisch van aard. Meer informatie over het project Centraal Park is te vinden op de website van de Binnenstad: www.binnenstad-zoetermeer.nl

Het project Centraal Park bestaat uit 2 hoofdprocessen, een bouwteam fase en de realisatiefase. Tijdens de bouwteam fase zal in samenwerking met de aannemer het ontwerp op een aantal onderdelen verder worden geoptimaliseerd. De optimalisatie moet vervolgens worden goedgekeurd door de assetspecialisten van de gemeente. De realisatiefase spreekt voor zich.

Werkzaamheden

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie
 • Stelt een krachtenveldanalyse en/ of strategische omgevingsanalyse op voor een project
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project
 • Benadert actief en zo persoonlijk mogelijk, in overleg met de projectmanagers/programmamanager, de stakeholders
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen
 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectmanagers/programmamanager over de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten
 • Adviseert de projectmanagers, programmamanager, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling
 • Draagt zorg voor een goede interne & externe afstemming op de uiteenlopende belangen van de stakeholders. Ontwikkelt en initieert ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en geeft bindend advies over voorliggende kwesties
 • Ontwikkelt en conditioneert een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor intern beleid
 • Draagt zo mogelijk bij aan het verder professionaliseren en intern organiseren van het omgevingsmanagement binnen de gemeentelijke organisatie
De organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. Ze zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren ze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. Ze zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. Stadsbeheer doet dit voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Team Ontwerp & Realisatie is een ambitieus  team. Team O&R is betrouwbaar in het nakomen van afspraken en is “gewoon” goed in het leveren van ingenieursdiensten voor de interne opdrachtgevers. 

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met omgevingsmanagement

Functie wensen

 • Minimaal 10 jaar werkervaring als Adviseur Gebiedsontwikkeling/Omgevingsmanager
 • Minimaal 10 jaar werkervaring binnen een lokale overheidsinstelling
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen complexe gebiedsontwikkelingen
 • Minimaal 10 jaar ervaring met projecten in de openbare ruimte in de realisatiefase

Extra informatie

 • Plaats Zoetermeer
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 4-20 uur per week
 • Startdatum 15-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.