Functieomschrijving

Voor Stichting Waternet zoeken wij een Ontwerpleider / Assistent Technisch Manager Afvatersystemen.

Er wordt gewerkt met vaste IPM-teams met een eigen projectenportfolio.
Jij zal binnen één van deze teams werkzaam zijn onder de technisch manager van Waternet.

Je werkt zelfstandig, maar onder verantwoording van de technisch manager, je werkt mee aan projecten op het gebied van afvalwatersystemen. Deze projecten worden door het waterschap en meewerkende adviesbureaus voorbereid.

Als ontwerpleider/ assistent technisch manager ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Technisch manager binnen het IPM-project.
Hierbij ga je nauw samen werken met je specialisten van het technisch team en het IPM-team. Je bent mede verantwoordelijk voor de aansturing van de technisch adviseurs en technische en inhoudelijke inbreng in het project. Je taken bestaan daarnaast uit het aanleveren van projectspecificaties en het (laten) opstellen van uitgangspuntennotities en systeemspecificaties.
Daarnaast werk je in alle fasen samen met opdrachtnemers (vooral ingenieursbureaus en bouwbedrijven) om de benodigde producten te realiseren. Je zorgt ervoor dat de verschillende belangen goed in kaart worden gebracht. Je voert werkoverleggen binnen het team en neemt indien nodig deel aan afdeling overschrijdende overleggen met andere disciplines.

Je:
 • Ondersteunt de Technisch Manager bij de werkzaamheden op het raakvlak tussen techniek, omgeving en contract
 • Zet actief acties uit, en begeleidt en monitort acties die worden uitgezet. Je rapporteert aan de Technisch Manager wekelijks over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden
 • Bent in staat om aangeleverde documenten (onderzoeksrapporten, tekeningen, bestekken/vraagspecificaties) inhoudelijk te controleren
 • Bent in staat om met een integrale bril technische ontwerpen te beoordelen op uitvoerbaarheid en kosten efficiëntie
 • Geeft leiding aan een team van interne vakspecialisten
 • Maakt de verzamelde areaalinformatie inzichtelijk (o.a. ophalen en bundelen areaalgegevens bij de beheerders)
 • Levert een bijdrage aan de borging van de maatregelen en adviezen conform Kwaliteit Arbo en Milieu (O.a. RI&E, V&G)
 • Maakt een capaciteitsinschatting en verzorgt de technische input voor een kostenraming over alle disciplines
 • Hebt contact met interne en externe specialisten op vakinhoudelijke elementen en technische zaken
 • Hebt contact en stemt af met interne stakeholders over technische inhoudelijke zaken
Afdeling
De afdeling projecten binnen Waternet bestaat uit verschillende IPMteams die diverse projecten uitvoert binnen de drie waterketens: drinkwater, afvalwater en watersystemen. Denk hierbij aan renovatie van bruggen en sluizen, het bouwen van (grote) gemalen, pompstations en waterzuiveringen, het realiseren van watergebiedsplannen, waterbodemsaneringen midden in Amsterdam, de aanleg van grote drinkwater- en afvalwatertransportleidingen, maar ook het realiseren van windmolens en andere duurzaamheidsprojecten.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Technische HBO opleiding in de GWW-sector (Civiele techniek, watermanagement of gelijkwaardig)
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken in IPM-teams
 • Rijbewijs B
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met Systems Engineering in het opstellen en beheren van technische specificaties
 • VCA certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of bent bereid deze te halen binnen 1 maand na opdrachtverstrekking

Functie wensen

 • Ervaring met de rol van assistent technisch manager / ontwerpleider in infrastructurele projecten op gebied van afvalwaterbouw en afvalwatersystemen
 • Kennis van en ervaring met het opstellen van technische vraagspecificaties voor ingenieursdiensten en UAV-GC projecten
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar kennis van en ervaring opgedaan met
  • UAV-GC contracten
  • Systeem gerichte contractbeheersing
  • Integrale veiligheid (V&G plan, RI&E)
 • Ervaring met het zelfstandig kunnen controleren en beoordelen van (technische) tekeningen, onderzoeken en bestekken

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb