Functieomschrijving

Voor de gemeente Arnhem zijn wij op zoek naar een planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed. In het kader van het “Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed” heeft de provincie subsidie gekregen van het rijk. Dit programma genaamd Klimaatklaar Gelderland richt zich op de kleine vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, te weten het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen, de culturele anbi’s, de organisaties met een publieksfunctie zoals club- en buurthuizen,  de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en de gemeenten tot 50.000 inwoners. Het programma helpt en stimuleert eigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. In samenspraak met deze vastgoedeigenaren worden binnen het programma adviezen opgesteld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, over bijbehorende investeringen, over de effecten bezien vanuit de opbrengsten (verlaging exploitatielasten, etc.) en over mogelijkheden voor financiering (met subsidieoverzicht). In totaal moeten minimaal 100 organisaties ondersteuning krijgen via dit programma dat loopt tot en met december 2023 (en wordt mogelijk verlengd tot 2025). Duurzaamheid is een ruim begrip en hoewel er allerlei verbijzonderingen toe te voegen zijn -  zoals afvalreductie en biodiversiteit - gaat het primair om energie-besparing. Om het eerste resultaat van 100 vastgoedeigenaren in 2023 te behalen, is een projectopdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt in projectteam-verband uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de coaches/adviseurs voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, de project experts (technisch/financiële facilitators),  de planneer/uitvoerder, de communicatieadviseur en de ondersteuner. Het team wordt aangestuurd door de projectleider. Het team is vorig jaar gestart en is op zoek naar uitbreiding  van de functie van planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
De planner/uitvoerder is iemand die weet hoe het is om overzicht te houden en die vanuit inhoudelijke kennis op dit gebied zijn/haar hands on bijdrage levert. De planner/uitvoerder vindt het in deze afwisselende functie leuk om de coaches/adviseurs het voorbereidende werk uit handen te nemen zodat zij volop in contact en gesprek met de vastgoedeigenaar kunnen zijn en hun aandacht kunnen focussen op de ondersteuning om daadwerkelijk te verduurzamen. De uitvoerder onderhoudt ook zelf contacten met de vastgoedeigenaar. De planner/uitvoerder kan bovendien de experts ondersteunen in hun rapportages en eventueel extra in te kopen expertise organiseren. De planner/uitvoerder ondersteunt ook in gegevensbeheer. De planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed is onafhankelijk, voert zelf geen duurzame maatregelen uit en heeft geen directe banden met leveranciers en ontvangt geen vergoedingen van leveranciers voor het aandragen van klanten.

Taken
De planner/uitvoerder is de spelverdeler van het ontzorgingsprogramma Klimaatklaar Gelderland. Hij/zij bewaakt het teamproces tussen de coaches/adviseurs, de experts en de ondersteuners. De planner/uitvoerder:
 • verricht voorbereidende werkzaamheden zoals het inplannen van nieuwe afspraken, zodat de coaches zich kunnen richten op de inhoud;
 • heeft ervaring op het gebied van de verduurzaming van vastgoed en kan de afstemming en vertaalslag die nodig is naar de vastgoedeigenaar goed ondersteunen;
 • gaat of gaat desgewenst mee naar de organisaties met maatschappelijk vastgoed;
 • weet de werkzaamheden van de diverse teamrollen mee te bewaken;
 • levert desgewenst een bijdrage aan diverse overzichten en rapportages, ook van technisch financiële aard.

Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zal de planner/uitvoerder actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland. Verwacht wordt dat de planner/uitvoerder in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij een waardevolle hans on uitvoerder en bewaker van de werkzaamheden in het team is.

Competenties
 • Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken. Je werkt systematisch en zorgvuldig in het bijhouden van afspraken en e-mail. Je bewaakt het proces.
 • Initiatief / pro-actief / hands on - mentaliteit: Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant/collega en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht. Je wil verbeteren en denkt vooruit. Je bent een initiator met verantwoordelijkheidsgevoel. Een echte doener.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
 • Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
 • Verbinden (gericht op samenwerking): Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je werkt goed samen in een team.

Functie eisen

 • Je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde MBO opleiding
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied van verduurzamen van vastgoed
 • Je hebt ervaring (opgedaan in de periode 2017- heden) met ( telefonische) acquisitiegesprekken en kan aantonen dat het doel van de contacten tot resultaat heeft geleid
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2017 - heden) met het werken met planning- en/of rekentools

Functie wensen

 • Je beschikt aantoonbaar over inhoudelijke materiedeskundigheid op het vakgebied van verduurzaming en is in staat het tot stand komen van een businesscase voor verduurzaming te volgen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Je hebt tenminste 2 jaar ervaring waaruit inhoudelijke materiedeskundigheid op het vakgebied van verduurzaming blijkt en is dus in staat het tot stand komen van een businesscase voor verduurzaming te volgen
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met een gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren (kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) en is bekend met de verschillen in handelswijze en in hun bedrijfsvoering
 • Je hebt ervaring met alle 5 van de genoemde gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren (kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) en is bekend met de verschillen in handelswijze en in hun bedrijfsvoerin
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het plannen en het beheersen van werkprocessen (workflow)
 • Je kan tenminste 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het plannen en het beheersen van werkprocessen (workflow)

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 24-32 uur per week
 • Startdatum 2-1-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.