Functieomschrijving

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn we op zoek naar een Procesbegeleider Financiële Zorgen en Ondernemers. In de rol procesbegeleider voor het project Financiële zorgen en ondernemers ondersteun je gemeenten bij het vormgeven of versterken van de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten. Daarnaast sla je een brug naar andere partners en domeinen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke context, die betrokken zijn bij ondernemers met financiële zorgen. Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.

Werkzaamheden
 • Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten aan ondernemers met financiële zorgen en legt daarbij de relatie met de ondersteuning en ondersteuningsproducten rondom de 4 wetstrajecten
 • Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod
 • Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten
 • Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen
 • Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en strategisch niveau
 • Je maakt inzichtelijk wat de ondersteuning aan ondernemers van hen vraagt, zodat zij in staat zijn/gesteld worden om ondernemers in hun gemeente passend te ondersteunen
 • Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties
De organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren

Het Programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. De VNG ondersteunt gemeenten bij de maatschappelijke opgave om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau
 • WO-werk- denkniveau, door minimaal drie jaar werkervaring op WOniveau
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in de rol van adviseur of projectleider in het gemeentelijk uitvoeringsdomein en/of bij andere organisaties die betrokken zijn bij financieel advies of ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen
 • Minimaal vijf jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten
 • Minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen

Functie wensen

 • Kennis van (werk)processen bij gemeenten
 • In de afgelopen vijf jaar ervaring met werken in de rol van adviseur op alle niveaus

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum Zo spoedig mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.