Functieomschrijving

Voor de gemeente Nijmegen zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider Warmtenet Dukenburg. 

Verantwoordelijkheden
 • Procesbegeleiding betrokken partijen (12 uur p/maand): omdat het project met diverse stakeholders opgezet wordt is het cruciaal om een onafhankelijke begeleider te hebben voor dat proces. Als gemeente zijn we één van deze stakeholders en kunnen deze rol daarom niet zelf vervullen. De procesbegeleider staat in nauw contact met alle stakeholders om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen zo goed mogelijk samengaan, in het belang van de voortgang van het project.
 • Tweewekelijkse KTO overleggen inclusief voorbereiding en uitwerking (6 uur p/maand): de procesbegeleider zit de diverse overleggen voor, verzorgt de agenda en de verslaglegging. Het KTO (Kern Team Overleg) vindt twee keer per maand plaats, hierin hebben vertegenwoordigers van alle stakeholders zitting. Diverse acties die uit dit overleg komen worden door de onafhankelijke procesbegeleider uitgevoerd.
 • Wekelijkse overleggen inloopoplossingen (4 uur p/maand): omdat een aantal woningcorporaties een renovatieopgave heeft die eerdere vervanging van de warmtevoorziening vraagt, is er een werkgroep opgezet om deze inloopoplossingen te realiseren. Deze oplossingen zijn erg belangrijk voor het warmtenet. Om de toekomstige belangen van het aan te leggen warmtenet nu al goed te borgen is de onafhankelijke procesbegeleider ook in dit proces belangrijk.
 • Ondersteuning in rolneming en businesscase (4 uur p/maand): de businesscase is steeds aan verandering onderhevig door veranderende omstandigheden. Hiervoor is de expertise benodigd van de procesbegeleider die hierin kan adviseren én anderen vanuit zijn organisatie met specifieke expertise kan inschakelen. Dit geldt ook voor de rolneming van de diverse partijen in het op te richten warmtebedrijf.
 • Kwartaallijkse bestuurlijke overleggen inclusief voorbereiding en uitwerking (2 uur p/maand): ieder kwartaal vindt er een bestuurlijk overleg plaats, wat door de procesbegeleider wordt voorbereid en voorgezeten.
 • Overige overleggen en acties (4 uur p/maand): naast de bovenstaande activiteiten zullen er diverse vragen te beantwoorden zijn gedurende iedere maand

Functie eisen

 • Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring sinds 2017 in een soortgelijke rol met warmtetransities
 • Minimaal 5 jaar ervaring sinds 2017 in een soortgelijke rol bij een overheidsorganisatie
 • Minimaal 5 jaar ervaring sinds 2017 met kostenanalyse en financiële consequenties van collectieve warmtenetten

Functie wensen

 • Werkervaring met het onderhouden van een netwerk tussen de warmtesector en gemeentelijke overheden
 • Werkervaring met het onderhouden van een netwerk binnen de warmte sector

Extra informatie

 • Plaats Nijmegen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 8 uur per week
 • Startdatum Gemeente Nijmegen
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.