Functieomschrijving

Voor de Gemeente Den Bosch zoeken wij een Procesmanager Verduurzaming Bedrijventerreinen.

Werkzaamheden
Opdracht Rietvelden
Werkuren: Gemiddeld 16 uur per week
Details: Bedrijventerrein De Rietvelden (incl. De Vutter en Ertveld) is aangewezen als één van de zogenoemde Grote Oogstterreinen in Noord Brabant.
Om de verduurzaming op dit terrein te versnellen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met ondernemersverenging Rietvelden de Vutter (RIVU) en de provincie Noord Brabant een Plan van Aanpak opgesteld.
Ambities, doelstellingen en acties zijn daarin uitgewerkt in vier actielijnen (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) Local Energy hub en basisvoorziening energienet, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie.
De uitvoering van dit plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026. Voor verdere toelichting wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegd Plan van Aanpak. Beschikbaar budget € 700.000,--.

Opdracht De Brand
Werkuren: Gemiddeld 8 uur per week
Details: Bedrijventerreinvereniging De Brand wil de verduurzaming op dit terrein versnellen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samenmet de vereniging en VNO NCW een Plan van Aanpak opgesteld. Ambities, doelstellingen en acties zijn uitgewerkt mbv vieractielijnen: (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) energietransitie, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie.
Daarnaast heeft bedrijventerreinenvereniging De Brand zelf een plan van aanpak (roadmap) opgesteld specifiek voor programmalijn 2 de energietransitie. Beide documenten hebben geleid tot de ondertekening van een Greendeal met de provincie Noord-Brabant en de Rabobank als partners.
De uitvoering van de roadmap loopt van september 2023 tot 31 december 2025. 

Er is/wordt een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de gemeente. Op elke actielijn is een werkgroep gevormd met ondernemers en deelname vanuit de gemeente. Tevens is op elke actielijn een kartrekker benoemd. Deelname van bedrijven is niet vrijblijvend. Zij moeten ook capaciteit in brengen en bereid zijn waar nodig te investeren. De RIVU en De Brand zijn parkmanagers aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie richting het bedrijfsleven en de werving van deelnemers.

We zoeken een procesmanager voor de aansturing (van stuurgroep, parkmanager, kartrekkers van de actielijnen), voor het stimuleren en toezien op de voortgang, voor een verantwoorde en resultaat gerichte inzet van de beschikbare middelen.
Dit vertaalt zich in:
 • M.b.t. de stuurgroep: bepaalt de agenda, legt de te nemen besluiten voor, zorgt voor half jaarlijkse voortgangsrapportage, legt verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen
 • M.b.t. de kartrekkers van de actielijnen: fungeert als klankbord, stuurt op voortgang, op resultaat en de borging daarvan, zet iom kartrekker extern advies waar nodig
 • M.b.t. communicatie: stuurt op goede communicatie met de stakeholders, ondersteunt de parkmanager daarbij waar nodig, geeft presentaties aan stakeholders over het project en de voortgang
Taken
 • Je initieert activiteiten, stuurt op resultaten, enthousiasmeert de deelnemer
 • Je betrekt partners, zoals bedrijven, de ondernemersvereniging, Waterschap, provincie bij de projecten
 • Je zorgt voor een heldere communicatie tussen de projectorganisatie, de interne organisatie en de omgeving
 • Je wijst de kartrekkers op eventuele subsidiemogelijkheden op (deel)trajecten
 • Je weet wat er speelt op het vlak van de energietransitie voor bedrijven op landelijk en provinciaal niveau en je speelt met de kartrekkers en de partners in op de kansen die dat biedt
We zoeken een ervaren procesmanager die beschikt over een ervaring op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie op bestaande bedrijventerreinen. Een persoon met humor, relativeringsvermogen en overtuigingskracht.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. Deze ervaring is recent, maximaal 4 jaar oud

Functie wensen

 • Ervaring met projectontwikkeling op gebied van ruimtelijke ontwikkeling
 • Financiële deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling
 • Technische kennis over energiebesparing bij bedrijven
 • Technische kennis van beheer vastgoed

Extra informatie

 • Plaats Den Bosch
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 9-9-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb