Functieomschrijving

Voor de VNG zijn wij op zoek naar een Product owner standaardisering toegangverlening API’s VNGR. 

Omschrijving van de opdracht
Binnen VNG Realisatie zal je bijdragen aan een aantal interessante onderwerpen welke moeten leiden tot een modern gemeentelijke ICT landschap. Daar waar relevant zal je ook bijdragen aan de modernisering van het landelijke overheid ICT landschap door daar de gemeentelijke behoefte te vertegenwoordigen, bewaken en helpen te implementeren. Je kunt bijdragen aan de realisatie van de Common Ground visie en tegelijk landelijk bijdragen aan programma’s als Federatief DataStelsel, Data bij de Bron en de InterBestuurlijke DataStrategie. Deze programma’s werken aan de modernisering en hebben op verschillende manieren raakvlakken op organisatorisch en technisch gebied. Je hebt dus invloed en werkt mee aan het creëren van een effectieve en efficiënte overheid.

Je eerste project waar je aan zal werken, is een landelijk georiënteerde uniformering op het gebied van toegangverlening tot API’s. Een standaard methodiek hiervoor is een van de onderdelen van een set aan standaarden die randvoorwaardelijk is voor technische interoperabiliteit tussen organisaties. Er is een grote diversiteit aan oplossingen waarmee toegang tot de data via API’s verkregen wordt.

Er zijn een aantal keuzen of denkrichtingen opgenomen bijvoorbeeld in de NL API strategie en het NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0, maar om echt technisch interoperabiliteit te bereiken, moet geüniformeerd worden op 1 methodiek, die voor alle API’s geldt. Dit geeft naast technische interoperabiliteit, beheerslast verlaging en verhoging van in controle zijn op toegangsbeslissingen ook duidelijk richting aan het transitiepad naar de eindsituatie.

Werkzaamheden
 • Je zet je uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden in om een complex stakeholder landschap (de gehele overheid inclusief toeleveranciers zijn potentieel onderdeel) iedere organisatie transparant mee te nemen in het proces richting een standaardisatie
 • Je organiseert je product op een wijze die past bij het agile gedachtengoed
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders
 • Je managed transparant de backlog van het product
 • Je organiseert de communicatie naar alle stakeholders en managed de verschillende zienswijzen
 • Je organiseert proof of concepts
 • Je bent verantwoordelijk voor de input aan de verantwoordingsinstrumenten zoals voortgangsrapportages en dashboards
Verantwoordelijkheden
 • Je maakt stakeholders inzichtelijk in een netwerk weergave
 • Je inventariseert en onderzoekt de meest voorkomende huidige oplossingen en rapporteert daarover
 • Je schrijft een advies over welke oplossing(en) kansrijk zijn om als standaard gebruikt te worden
 • Je organiseert samen met je teamgenoten en stakeholders proof of concepts ter onderbouwing van het advies
 • Je organiseert continue afstemming met de stakeholders
 • Je produceert architectuur ontwerpen en stemt deze af met de stakeholders (specifiek de MIDO werkgroepen toegang en gegevensuitwisseling)
 • Je maakt voorbereidende documenten voor agendering op de Programmeringstafel Gegevensuitwisseling en/of Toegang
Het team
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties.

Je kan het gemeentelijk ICT landschap niet los zien van het landelijke overheid ICT landschap door dat gemeenten met veel verschillende ketenpartners en leveranciers informatie uitwisselen. Hierdoor heeft Common Ground veel raakvlakken met landelijke programma’s als Data bij de Bron, Federatief DataStelsel en de InterBestuurlijke DataStrategie. Vanuit VNG Realisatie werkt het team direct en indirect mee aan dit soort programma’s.

Het team bestaat in de kern uit fullstack ontwikkelaars. Sommige hebben een voorkeur voor frontend, de meeste voor backend en een aantal voor OPS. We werken met moderne technieken en automatiseren wat kan. Golang, Kubernetes, PostgreSQL, Helm, HTMX en Vanilla zijn een paar onderdelen van de huidige stack. Afhankelijk van de vraag kunnen andere technieken ook onderdeel worden zoals bijvoorbeeld Grap

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, in ICT gerelateerde projecten in een rol op het snijvlak tussen business en ICT
 • Minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, met agile methodieken 

Functie wensen

 • Je bent gecertificeerd scrum master (PSM 1 of CSM 1)
 • Je bent gecertificeerd product owner (PsPO 1 of CSPO 1)

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 01-06-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.